Liikunta

Loimaa on liikuntamyönteinen kaupunki, joka tarjoaa monipuoliset ja kattavat liikuntapaikat niin omaehtoisen, ohjatun kuin kilpa- ja huippu-urheilunkin tarpeisiin.

Loimaan liikuntapalvelut tukee kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä järjestämällä eri ikäryhmille erilaisia ohjattuja liikuntaryhmiä painopisteenään terveys- ja soveltava liikunta.

Kaupungissa toimivien liikunta- ja muiden järjestöjen laaja ja monipuolinen tarjonta harraste- ja kilpaurheilulle näyttelee suurta roolia kaupungin asukkaitten viihtyvyydelle ja hyvinvoinnille.

Kaupungin ylläpitämien liikuntapaikkojen lisäksi Loimaalla on useita merkittäviä muiden hallinnoimia liikuntapaikkoja, jotka monipuolistavat loimaalaista liikuntatarjontaa.