Liikunta

Loimaa on liikuntamyönteinen kaupunki, joka tarjoaa monipuoliset ja kattavat liikuntapaikat niin omaehtoisen, ohjatun kuin kilpa- ja huippu-urheilunkin tarpeisiin.

Loimaan liikuntapalvelut tukee kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä järjestämällä eri ikäryhmille erilaisia ohjattuja liikuntaryhmiä painopisteenään terveys- ja soveltava liikunta.

Kaupungissa toimivien liikunta- ja muiden järjestöjen laaja ja monipuolinen tarjonta harraste- ja kilpaurheilulle näyttelee suurta roolia kaupungin asukkaitten viihtyvyydelle ja hyvinvoinnille.

Kaupungin ylläpitämien liikuntapaikkojen lisäksi Loimaalla on useita merkittäviä muiden hallinnoimia liikuntapaikkoja, jotka monipuolistavat loimaalaista liikuntatarjontaa.

Sivistysvaliokunnan vuosittain myöntämiä liikunnan avustuksia voivat hakea paikalliset rekisteröidyt liikuntajärjestöt sekä paikalliset ja alueelliset erityisliikuntaa tarjoavat rekisteröidyt yhdistykset. Lisätietoja avustuksista Järjestöavustukset ja stipendit -sivulta.