Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoittamisen tarkoituksena on suunnitella kaupunkilaisia ja elinkeinoelämää palveleva kaupunkiympäristö niin, että kaupunkirakenteesta muodostuu hallittu, taloudellinen ja ympäristön kestävää kehitystä tukeva kokonaisuus.

Kaupungin mittauspuoli suorittaa rakentamisen edellyttämiä mittauksia sekä ylläpitää kartta- ja paikkatietoja, jotka mahdollistavat yhdyskunnan toimivuuden ja lisärakentamisen. Loimaan kaupunki vastaa kiinteistörekisteristä ja maanmittaustoimituksista sitovan tonttijaon asemakaava-alueilla (Loimaan keskusta) ja muualla Loimaan alueilla vastuuviranomainen on Maanmittauslaitos.

Kaupunki hankkii maata ensisijaisesti ns. raakamaana asemakaavoittamattomilta alueilta tavoitteenaan, että sillä on maa- ja tonttivarantoa vähintään asunto-, kaavoitus- ja maankäyttöohjelmien edellyttämä sekä yhdyskunnan kehityksen turvaava määrä.