Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoittamisen tarkoituksena on suunnitella kaupunkilaisia ja elinkeinoelämää palveleva kaupunkiympäristö niin, että kaupunkirakenteesta muodostuu hallittu, taloudellinen ja ympäristön kestävää kehitystä tukeva kokonaisuus. Kaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja -asetus (MRA).

Kaupungin mittauspuoli suorittaa rakentamisen edellyttämiä mittauksia sekä ylläpitää kartta- ja paikkatietoja, jotka mahdollistavat yhdyskunnan toimivuuden ja lisärakentamisen. Loimaan kaupunki vastaa kiinteistörekisteristä ja maanmittaustoimituksista sitovan tonttijaon asemakaava-alueilla (Loimaan keskusta) ja muualla Loimaan alueilla vastuuviranomainen on Maanmittauslaitos.

Kaupunki hankkii maata ensisijaisesti ns. raakamaana asemakaavoittamattomilta alueilta tavoitteenaan, että sillä on maa- ja tonttivarantoa vähintään asunto-, kaavoitus- ja maankäyttöohjelmien edellyttämä sekä yhdyskunnan kehityksen turvaava määrä.