Noin 31 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee 1,5 kilometriä Loimaan keskustasta kaakkoon. Alueella on teollisuus-, asuin- ja viheralueita.

Asemakaavan pääasialliset tavoitteet

  • Alueen liikenneratkaisuiden selkeyttäminen ja parantaminen.
    • Teollisuusraiteen poistaminen asemakaavasta.
    • Selvitetään katualueet, jotka on tarpeen osoittaa asemakaavassa jatkossa.
    • Edistetään liikenneverkon liikenneturvallisuutta etenkin asumisen osalta.
  • Metsolantien asuinalueen korttelien 3-5 ympäristön kaavan päivittäminen tonttien ja katuverkon osalta.
  • Yritysalueen kaavan päivittäminen mahdollisimman yhtenäiseksi ja toimivaksi.
  • Lisäksi voidaan tehdä muita kaavaprosessin aikana ilmeneviä tarkistuksia ja päivityksiä.

Kaavan materiaalit täydentyvät alle kun kaavaprosessi etenee. Kaavan aikaisempia valmisteluasiakirjoja voi tiedustella kaavoittajalta tai kaavoitusassistentilta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa kirjallista palautetta koko kaavan laatimisprosessin ajan (aina ehdotusvaiheen nähtävillä olon päättymiseen asti).

Aloitusvaihe

OAS on nähtävillä 5.6.2024 alkaen ja palautetta pyydettään 26.7.2024 mennessä.

Asukkaiden, maanomistajien, yrittäjien ja muiden osallisten on mahdollista tulla keskustelemaan etenkin alueen liikenneasioista ja muista mahdollisista kaavoitukseen liittyvistä asioista 13.6.2024 klo 17.00. Tilaisuus pidetään Loimaan Taidetalolla osoitteessa Rantatie 2.

Kuulutus
OAS