Noin 30 hehtaarin suuruinen suunnittelualue sijaitsee entisen kunnantalon ja Loimijoen välisellä alueella ja lähiympäristössä. Alue kattaa mm. yhtenäiskoulun, päiväkotien, kirjaston, kansanopiston, Kanta-Loimaantien (osa), Hirvikoskentien (osa), Loimijoen rantatien (osa) ja Piisamintien ympäristöä.

Asemakaavan pääasialliset tavoitteet

  • Selkeyttää Vesikontien asuinalueen katuverkkoa ja korttelirakennetta
  • Alueen liikenneratkaisujen turvallisuuden selvittäminen
  • Kaavoitettujen yleisten rakennusten käyttötarkoitusmerkintöjen ajantasaisuuden tarkistaminen
  • Rakennetun kulttuuriympäristön asemakaavallisen ohjaustarpeen arviointi ja tarkistus
  • Kaava-alueen kortteli ja tonttirajausten päivittäminen ja ajantasaistaminen tarvittavilta osin.

Kaavan materiaalit täydentyvät alle kun kaavaprosessi etenee. Kaavan aikaisempia valmisteluasiakirjoja voi tiedustella kaavoittajalta tai kaavoitusassistentilta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa kirjallista palautetta koko kaavan laatimisprosessin ajan (aina ehdotusvaiheen nähtävillä olon päättymiseen asti).

Valmisteluvaihe

Kaavan luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 25.10.2023-23.11.2023.

Kaavaluonnoksen asukastilaisuus pidettiin 8.11.2023 klo 14.00-18.00 Hirvikosken kirjaston lehtisalissa.

Kuulutus
Kaavakartta, luonnos 15.9.2023
Selostus, luonnos 15.9.2023
Liite 1: OAS

Liite 2: Seurantalomake
Liite 3: Hirvikosken asemakaavan liikennejärjestelyt
Liite 4: Meluselvitys
Liite 5: Entisen kunnantalon RHS