Osallistuva budjetointi

Osallistuvassa budjetoinnissa (osbu) asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään.

Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon prosessi. Taustalla on ajatus osallistuvasta demokratiasta, jossa tavalliset ihmiset päättävät, miten kunnan tai valtion käytössä olevia julkisia varoja jaetaan ja käytetään. Osallistuva budjetointi antaa ihmisille mahdollisuuden määritellä, keskustella ja priorisoida julkisia kulutuskohteita. Samalla se antaa ihmisille valtaa tehdä todellisia päätöksiä ja päättää, kuinka rahaa käytetään.

Lue lisää osallistuvasta budjetoinnista Kuntaliiton sivuilta
Loimaan kaupungin osallistamisohjelma 2022-2025