Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Mikäli nuorella ei ole vielä opiskelupaikkaa tai nuori vielä pohtii mitä haluaisi opiskella tulevaisuudessa tutkintokoulutukseen valmistava koulutus (TUVA) auttaa nuorta. TUVA on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille tai suomalaista perusopetusta vastaavat tiedot ja taidot hankkineille nuorille sekä aikuisille.

TUVAssa voi:

  • selvittää, mitä eri vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on kouluttautua perusopetuksen jälkeen.
  • kartoittaa eri ammatteja ja tutustua ammatilliseen opetukseen.
  • suorittaa osia ammatillisesta koulutuksesta ja/tai lukiosta.
  • korottaa perusopetuksen arvosanoja.
  • mennä tutustumaan oikeaan työelämään ja eri ammatteihin.
  • vahvistaa suomen kielen taitoa ja/tai opiskeluvalmiuksia.

Tuva-koulutus kestää korkeintaan 38 viikkoa (maksimissaan yksi vuosi), ja koulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelija voi hakeutua opiskelemaan toiselle asteelle ammatilliseen koulutukseen tai lukioon.

Lisätietoja koulutuksesta Novida ammattiopisto ja lukio