Niinijoen päiväkoti

Päiväkodissa toimii yksi kokopäiväryhmä. Päiväkodissa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Ruoka tuodaan Puistokadun keittiöstä.

Lapset toimivat pienryhmissä, jotta aikuinen pystyy huomioimaan paremmin lasten tarpeet ja seuraamaan yksilöllistä kehittymistä.

Huomioimme toiminnassamme lasten ja perheiden yksilölliset toiveet, sekä yhdessä sovitut tavoitteet.

Päiväkodissa korostamme ja opettelemme hyviä tapoja ja sosiaalisia taitoja. Monipuolinen, suunnitelmallinen ja lasten iän huomioiva toiminta on myös tärkeä osa arkeamme. Kasvatusilmapiiri, johon sitoudumme, on lapsen positiivisesti huomioiva – läsnä oleva, kuunteleva, kannustava, välittävä, turvallinen ja luotettava.

Päiväkodin arjessa hyödynnämme lähiympäristöä kuten ympäröivää luontoa ja muita paikallisia kohteita.

Niinijoen päiväkoti toimii samassa kiinteistössä Niinijoen koulun kanssa. Liikuntasali on päiväkodin ja koulun yhteisessä käytössä. Lapset liikkuvat mahdollisimman monipuolisesti sisällä ja ulkona. Ulkoliikunnassa muun muassa luistelun alkeita opetellaan koulu pihan kaukalossa ja hiihtämistä päiväkodin vieressä kulkevilla laduilla.