Teatterikoulu LoiSTe

Teatterikoulu LoiSTeessa voi opiskella teatteritaidetta yleisen oppimäärän mukaisesti. Kokonaisopinnot voi suorittaa 8 vuodessa.

Teatterikoulussa

  • tarjotaan tilaisuuksia heittäytyä erilaisiin rooleihin luovasti leikkien, ryhmään kuuluen ja onnistumisista iloiten.
  • tutustutaan teatteritaiteen eri osa-alueisiin sekä taiteellisiin prosesseihin pitkäjänteisen, kokemuksellisen työskentelyn kautta.

Teatterikoulu LoiSTe toimii yhteistyössä Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry:n kanssa.
Opetus järjestetään Loimaan teatterin tiloissa Vesikoski-talossa (Juvantie 11).

 

OPINTOVUOSI 2
Toisen opintovuoden sisältöinä ryhmätyötaitojen kehittäminen, teatterin eri elementit työskentelyn lähtökohtana, teatterin toimintaympäristöön tutustuminen, erilaisten hahmojen kehittäminen sekä pienimuotoiset improvisoidut esitykset. Opinnot on tarkoitettu teatteritaiteen perusopetuksen syksyllä 2023 aloittaneille. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun.

110221 Teatteritaiteen perusopetus A2_A (2023) – Teatterissa
Loimaan teatteri, Juvantie 11
Ti 17.00–18.00
10.9.–26.11.2024, 7.1.–6.5.2025
Katriina Reijonen, media-assistentti

110222 Teatteritaiteen perusopetus A2_B (2023) – Teatterissa
Loimaan teatteri, Juvantie 11
Ti 18.00–19.00
10.9.–26.11.2024, 7.1.–6.5.2025
Katriina Reijonen, media-assistentti

 

OPINTOVUOSI 4
Neljäntenä vuonna päästetään luovuus valloilleen ja rohkaistutaan improvisoimaan. Tuotetaan materiaalia omista ja toisten ideoista yhdessä. Toteutetaan improesitys pienryhmässä. Opinnot on tarkoitettu teatteritaiteen perusopetuksen syksyllä 2021 aloittaneille. Toteutetaan pieniä esityksiä ryhmän kesken.

110223 Teatteritaiteen perusopetus A4 (2021) – Keksimisen riemu – rohkea rokan syö!
Loimaan teatteri, Juvantie 11
To 17.15–18.30
12.9.–12.12.2024, 9.1.–8.5.2025
Sari Äikää-Torkkeli, teatteri-ilm.ohj. YAMK

 

OPINTOVUOSI 6
Kuudentena vuonna suunnitellaan ja toteutetaan ryhmälähtöinen esitys yhdessä. Aiemmin opittua hyödynnetään sekä näyttelijäntyössä että esityksen maailman rakentamisessa. Opinnot on tarkoitettu teatteritaiteen perusopetuksen syksyllä 2019 aloittaneille. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun.

110224 Teatteritaiteen perusopetus A6_MA (2019) – Oma esitys
Loimaan teatteri, Juvantie 11
Ma 17.00–18.30
9.9.–9.12.2024, 6.1.–5.5.2025
Mekku Mutala, FM

110225 Teatteritaiteen perusopetus A6_KE (2019) – Oma esitys
Loimaan teatteri, Juvantie 11
Ke 17.15–18.45
11.9.–11.12.2024, 8.1.–7.5.2025
Sari Äikää-Torkkeli, teatteri-ilmaisun ohjaaja (YAMK)

 

TEEMAOPINTORYHMÄT

110226 Teatteritaiteen perusopetus A9 (2017) – Teemaopinto 3 (OK9) Loimaan teatteri, Juvantie 11
Ma 18.30–20.00
9.9.–9.12.2024, 13.1.–7.4.2025
Mekku Mutala, FM

Opintojen päätteeksi oppilas muodostaa omia taiteellisia visioitaan ja tuo niitä käytäntöön kokeilevan ja tutkivan teatterin viitekehyksessä. Opinnot on tarkoitettu teatteritaiteen perusopetuksen syksyllä 2017 aloittaneille.

110227 Teatteritaiteen perusopetus A10 (2017) – Teemaopinto 4 (OK10) Loimaan teatteri, Juvantie 11
Ma 17.45–18.30
13.1.–12.5.2025
Sari Äikää-Torkkeli, teatteri-ilmaisun ohjaaja (YAMK)
Opintojen päätteeksi oppilas syventää esiintymistaitojaan ja kehittää yksilöllisesti taiteellista ilmaisukykyään. Opintokokonaisuus haastaa oppilaan luomaan omaa tutkivaa, analyyttistä ja kehittävää työnotettaan osana julkisen esityksen suunnittelua yksin tai ryhmässä. Oppilas kirjoittaa havainnoistaan ja kokemuksistaan prosessipäiväkirjaa. Opinnot on tarkoitettu teatteritaiteen perusopetuksen syksyllä 2017 aloittaneille.

 

Teatteritaiteen ryhmien syyslukukausi alkaa viikolla 37.Kevätlukukausi päättyy ryhmästä riippuen viikolla 18-20.

Teatteritaiteen opinnoissa opetuskertojen määrä tihenee esitystä lähestyttäessä.Esitysten jälkeen opetus jatkuu 1-2 kertaa viikossa kevätkauden loppuun saakka.

Ilmoittautuminen
Teatteritaiteen perusopetuksen ryhmien vapaista oppilaspaikoista voi tiedustella Sari Äikää-Torkkeli p. 0500 726 573.

Lukukausimaksut
Lukukausimaksujen suuruus tarkistetaan lukuvuosittain Loimaan Sivistyslautakunnassa.
Laskutus: Loimaan työväenopiston palvelusihteeri 050 311 4691.

RYHMIEN LUKUKAUSIMAKSUT 2024–2025

Teatteritaiteen perusopetus A2-ryhmät   85 €
Teatteritaiteen perusopetus A4-ryhmät   96 €
Teatteritaiteen perusopetus A6-ryhmä   126 €
Teatteritaiteen teemaopintoryhmät   122 €

Ajankohtaiset esitykset löydät Loimaan teatterin sivuilta