Teatterikoulu LoiSTe

Teatterikoulu LoiSTeessa voi opiskella teatteritaidetta yleisen oppimäärän mukaisesti. Kokonaisopinnot voi suorittaa 8 vuodessa.

Teatterikoulussa

  • tarjotaan tilaisuuksia heittäytyä erilaisiin rooleihin luovasti leikkien, ryhmään kuuluen ja onnistumisista iloiten.
  • tutustutaan teatteritaiteen eri osa-alueisiin sekä taiteellisiin prosesseihin pitkäjänteisen, kokemuksellisen työskentelyn kautta.

Teatterikoulu LoiSTe toimii yhteistyössä Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry:n kanssa.
Opetus järjestetään Loimaan teatterin tiloissa Vesikoski-talossa (Juvantie 11).

Tähän tulossa tiedot opetusryhmistä

 

Tähän tulossa opintovuoden tiedot ja maksut

Tähän tulossa tietoja tapahtumista

 

Oppimisen iloa Kurki ja Kissa