Erityisryhmät

Kirjasto tarjoaa kaikille loimaalaisille tasavertaiset kirjastopalvelut iän tai sairauden asettamista rajoituksista huolimatta. Kirjasto toimii lukemisen ja kohtaamisen paikkana. Kirjastossa järjestetään ikäihmisille sopivia luentoja ja kirjallisuuspiirejä.

Kirjasto pyrkii aktiiviseen vuorovaikutukseen eläkeläisjärjestöjen ja muiden ikäihmisten kanssa toimivien yhdistysten kanssa. Yhdistykset ja ryhmät voivat ottaa yhteyttä, jos ne haluavat kirjastossa tai omassa tilaisuudessaan esittelyä kirjaston palveluista tai kirjavinkkausta tietystä aihepiiristä tai uutuuksista.

Jos painetun tekstin lukeminen on hankalaa, kirjastoista voi lainata isotekstiä kirjoja, selkokirjoja ja äänikirjoja.

Kotipalvelu

Kotipalvelu on tarkoitettu kaikille loimaalaisille, jotka eivät itse voi asioida kirjastossa korkean iän, liikuntaesteen, sairauden tai muun syyn vuoksi. Kirjaston kotipalvelu on maksutonta ja se voi olla myös väliaikaista.

Kotipalvelun asiakas saa toiveidensa mukaista kirjastoaineistoa kotiin tai palvelulaitokseen noin kerran kuukaudessa. Kirjaston henkilökunta hoitaa kirjojen ja muun aineiston toimittamisen kotiin ja takaisin kirjastoon. Laina-ajat ovat joustavia, ja ne sovitetaan käyntikertojen mukaan.

Saatavilla on koko kirjaston kokoelma: kirjat, äänikirjat, elokuvat, musiikkiäänitteet, nuotit ja aikakauslehdet.

Ennen palvelun aloittamista asiakkaan kanssa keskustellaan kotipalvelusta ja tehdään kotipalvelusopimus. Kotipalvelua tarjoavat kaupungin kaikki kirjastot. Kotipalvelusta saa lisätietoa ottamalla yhteyttä lähimpään kirjastoon.

Lukulähetit

Lukulähetit ovat kirjaston vapaaehtoisia, jotka käyvät palvelukodeissa ja hoitolaitoksissa lukemassa ikäihmisille ääneen. Näin kirjaston palveluja saadaan välitettyä myös heille, jotka eivät enää itse pysty käymään kirjastossa.

Lukemisen lisäksi lukulähetti tuo päivään vaihtelua ja tarjoaa oivalluksia, uusia ajatuksia ja keskustelunaiheita: luettavana voi olla esimerkiksi lyhyitä tarinoita, runoja tai päivän sanomalehti.

Lukulähetit lukevat joko yhdelle vanhukselle tai pienelle ryhmälle. Lukukerta voi kestää puolesta tunnista tuntiin, ja siihen voidaan sisällyttää myös jutustelua. Tärkeintä ei ole lukea paljon, vaan olla läsnä ja kohdata lukemisen äärellä. Lukulähettinä toimiminen on helppo tapa auttaa heitä, jotka eivät itse pysty lukemaan.

Jos haluat lukulähetiksi, ota yhteyttä kirjastovirkailija Katja Isotaloon (puh. 02 761 1220, katja.isotalo@loimaa.fi). Hän toimii lukulähettien ja laitosten välisenä yhdyshenkilönä, joka aluksi sopii vierailupaikoista ja -tahdista ja hoitaa laitoksen kanssa lukemisen aloitustoimet. Jatkossa lukulähetti sopii itse omat aikataulunsa. Yhdyshenkilöltä voi myös kysyä lukuvinkkejä ja ohjausta lukemiseen

Monikielinen kirjasto

Vieraskielistä väestöä palvelee Monikielinen kirjasto, joka hankkii Suomen kirjastojen yhteiseen käyttöön aineistoa myös harvinaisemmilla kielillä. Kokoelmassa on materiaalia yli 80 kielellä niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Lisäksi tarjolla on musiikkia, elokuvia, aikakauslehtiä, äänikirjoja ja e-kirjoja. Monikielisestä kirjastosta voi tilata aineistoa ottamalla yhteyttä oman lähikirjaston henkilökuntaan.

Saavutettavuuskirjasto Celia – kirjasto lukemisesteisille

Saavutettavuuskirjasto Celian kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on vaikeaa lukivaikeuden, näön heikentymisen, lihassairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Olipa lukemisesteen syy mikä tahansa, Celia tarjoaa mahdollisuuden kirjallisuudesta nauttimiseen ja opiskeluun.

Celian äänikirjojen kuuntelijaksi pääsee tulemalla kirjastoon. Kirjastosta saa tunnukset ja opastusta verkkopalvelun ja äänikirjojen käytössä. Celian verkkopalveluiden käyttäjänä äänikirjat ovat kuunneltavissa tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.

Pääkirjastossa on lainattavissa pieni kokoelma Celian tuottamia äänikirjoja. Äänikirjoja voi kuunnella mp3-ominaisuudella varustetulla cd-soittimella tai tietokoneella.

Saavutettavuuskirjasto Celian pääasiallisena tehtävänä on näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden kirjastopalvelujen tuottaminen ja kehittäminen. Kirjasto toimii lukemisesteisten kirjastopalvelujen ja saavutettavan julkaisemisen asiantuntijana.

Viittomakielinen kirjasto

Viittomakielinen kirjasto tuottaa ja julkaisee viittomakielistä kirjallisuutta avoimesti kaikkien saataville. Viittomakielinen kirjasto toimii yksinomaan verkossa.

Viittomakielisessä kirjastossa on monipuolinen valikoima viittomakielistä kirjallisuutta videomuodossa ja uusia videoita julkaistaan viikoittain. Valtaosa aineistosta on joko puhuttu tai tekstitetty suomeksi ja/tai ruotsiksi.

Kirjasto tallentaa Suomen viittomakielisten kulttuuria, historiaa ja kieltä. Aineisto on helposti kaikkien saatavilla eikä asiakkuus vaadi rekisteröitymistä.