Loimaan kaupunginkirjaston käyttösäännöt

Loimaan kaupunginkirjasto kuuluu Loisto-kirjastoihin. Muut Loisto-kirjastot ovat Aura, Koski Tl, Marttila, Oripää sekä Pöytyällä Kyrön, Riihikosken ja Yläneen kirjastot. Loisto-kirjastojen käyttösäännöt ovat olennaisilta osin yhtenevät.

Kirjasto on kaikille avoin julkinen palvelu. Kirjaston kokoelmia, palveluita ja yleisötiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä.

Kirjastokortti

Kirjastokortin saa esittämällä kuvallisen henkilöllisyystodistuksen ja ilmoittamalla yhteystietonsa. Asiakkaalla on oltava postiosoite Suomessa. Asiakkaalla, jolla ei ole Suomen henkilötunnusta, riittää syntymäajan ilmoittaminen.

Lapsella voi olla oma kirjastokortti ja ensimmäisen kortin saa 5-vuotiaana. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan tai täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella. Lainauskiellossa oleva henkilö ei voi ryhtyä takaajaksi tai vastuuhenkilöksi.

Päiväkoti, koulu, muu laitos tai yhteisö voi saada yhteisökortin, jota varten tarvitaan nimetty vastuuhenkilö.

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Kirjastokortin omistaja on vastuussa kortillaan tai takaamansa alle 15-vuotiaan tai yhteisön kortilla lainatusta aineistosta. Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä.

Osoitteen- ja nimenmuutokset on ilmoitettava kirjastoon. Yhteystiedot voi tarkistaa kirjastossa tai kirjautumalla omiin tietoihin verkkokirjastossa. Kortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon välittömästi. Asiakas ei ole vastuussa aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla katoamisilmoituksen jälkeen.

Asiakas tarvitsee tunnusluvun kirjautuakseen verkkokirjastoon. Tunnusluvun saa kirjastosta lainaajaksi rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin henkilöllisyytensä todistettuaan. Tunnuslukua ei anneta puhelimitse tai sähköpostilla.

Käyttäjän tietosuoja

Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (Henkilötietolaki 523/1999, 13 §). Kaikki asiakkaaseen ja hänen asiointiinsa liittyvä tieto on luottamuksellista. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston lainaajatietoihin on tallennettu. Lainaajarekisterin rekisteriseloste on nähtävillä kirjastossa ja kirjaston verkkosivuilla.

Lainaus ja palautus

Kirjasto päättää aineistojen laina-ajoista. Laina-aika päättyy eräpäivänä. Asiakkaan kerralla lainaaman ja asiakkaalla lainassa olevan aineiston määrää voidaan rajoittaa.

Lainat voi uusia viisi kertaa kirjastossa, puhelimitse tai verkkokirjastossa henkilökohtaisen tunnusluvun avulla. Uusiminen ei onnistu, jos aineistosta on varauksia tai asiakas on menettänyt lainausoikeutensa.

Kuvatallenteiden ja konsolipelien lainauksessa noudatetaan niille asetettuja ikärajoja. Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita.

Asiakas voi tilata kaukolainaksi aineistoa, jota ei ole Loimaan kaupunginkirjastossa eikä muissa Loisto-kirjastoissa. Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisia kaukopalvelusääntöjä ja lainan antaneen kirjaston ehtoja. Palvelu on maksullista ja asiakkaalla on oltava Loisto-kirjastojen kirjastokortti.

Lainat pitää palauttaa viimeistään eräpäivänä. Aineiston voi palauttaa mihin tahansa Loisto-kirjastoon kirjaston aukioloaikana. Joissakin kirjastoissa on käytössä palautusluukku. Lainojen palautus luukkuun tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.

Asiakkaan on mahdollista saada muistutus lähestyvästä eräpäivästä sähköpostiin. Muistutus on maksuton. Kirjasto ei ole vastuussa eräpäivämuistutusten perillemenosta.

Kirjaston aineiston varaaminen on maksutonta. Varattu aineisto on noudettava kymmenen päivän kuluessa saapumisilmoituksen lähettämisestä. Noutamatta jätetystä varauksesta peritään maksu.

Maksut ja aineiston korvaaminen

Aineistosta, josta on lähetetty myöhästymismuistutus, on maksettava muistutusmaksu. Maksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkokirjaston käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön vuoksi.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määrittelemä hinta. Kuvatallennetta ei voi kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla tallenteella. Kirjasto voi siirtää saatavansa perintätoimiston perittäväksi.

Lainaus- tai käyttöoikeuden menetys

Lainausoikeutensa menettää kaikissa Loisto-kirjastoissa

  • palauttamattomista lainoista, joista on lähetetty lasku
  • jos maksuja on kertynyt 15€ tai enemmän
  • kirjaston aineiston kadottamisesta tai vahingoittamisesta

Lainausoikeuden saa takaisin

  • palauttamalla lainaamansa aineiston ja maksamalla myöhästymismaksut
  • maksamalla kaikki kertyneet maksut
  • korvaamalla kadonneen tai vahingoittuneen aineiston
    Kirjaston käyttäjä voidaan asettaa määräaikaiseen kirjastokohtaiseen kirjaston käyttökieltoon, jos kirjaston käyttäjä toistuvasti ja olennaisesti aiheuttaa häiriöitä kirjaston toiminnalle tai vaarantaa sen turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Käyttökiellon pituus on enintään 30 päivää.


Käyttösäännöt tulevat voimaan 1.3.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Tietosuojaselosteet