Kaupungin johto ja toimialat

Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto, tarkastuslautakunta, kaupunginhallitus ja lautakunnatt. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.

Päävastuualueilla toimivat seuraavat lautakunnat: elinympäristölautakunta, hyvinvointilautakunta ja sivistyslautakunta.

Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen alaisuudessa. Palvelualueet vastaavat palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta toimialallaan. Palvelualuejohtajat ovat toiminnassaan suoraan vastuussa kaupunginjohtajalle.

Keskushallinnon tehtävänä on kaupunginhallituksen ja valtuuston, samoin kuin eräiden muiden toimielinten, toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Lisäksi keskushallinto vastaa kaupungin yleisestä tiedottamisesta sekä yleisten vaalien toteuttamisesta. Keskushallinto vastaa kunnan asiakirjahallinnasta asioiden vireilletulosta arkistointiin.

Loimaan kaupungin johtoryhmä: Vasemmalta oikealle tekninen johtaja Antti Korte, talousjohtaja Katja Mäkelä, Loimaan vesi -liikelaitoksen johtaja Kimmo Virta, kehittämisjohtaja Paavo Laaksonen, kaupunginjohtaja Jari Rantala, sivistysjohtaja Manne Pärkö, hallintopäällikkö Juha Rinta-Jouppi, henkilöstöpäällikkö Eeva Hiiterä.

Loimaan kaupungin johtoryhmä

Kaupunginjohtaja
Jari Rantala
p. 050 311 5030
Kehittämisjohtaja
Paavo Laaksonen
p. 050 409 8794
Tekninen johtaja
Antti Korte
p. 044 797 1252
Sivistysjohtaja
Manne Pärkö
p. 050 593 6249
Talousjohtaja
Katja Mäkelä
p. 050 478 3020
vt. Henkilöstöpäällikkö
Leila Lehtinen
p. 050 311 4486
Henkilöstön edustaja
Harri Laukkanen
p. 050 595 1853
Loimaan vesi, johtaja
Kimmo Virta
p. 050 473 2467
Hallintopäällikkö
Juha Rinta-Jouppi
p. 050 342 1900