Kaupungin johto ja toimialat

Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto, tarkastuslautakunta, kaupunginhallitus ja lautakunnatt. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.

Päävastuualueilla toimivat seuraavat lautakunnat: elinympäristölautakunta, hyvinvointilautakunta ja sivistyslautakunta.

Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen alaisuudessa. Palvelualueet vastaavat palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta toimialallaan. Palvelualuejohtajat ovat toiminnassaan suoraan vastuussa kaupunginjohtajalle.

Keskushallinnon tehtävänä on kaupunginhallituksen ja valtuuston, samoin kuin eräiden muiden toimielinten, toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Lisäksi keskushallinto vastaa kaupungin yleisestä tiedottamisesta sekä yleisten vaalien toteuttamisesta. Keskushallinto vastaa kunnan asiakirjahallinnasta asioiden vireilletulosta arkistointiin.

Loimaan kaupungin johtoryhmä

Kaupunginjohtaja
Jari Rantala
p. 050 311 5030
Kehittämisjohtaja
Paavo Laaksonen
p. 050 409 8794
Aikuis- ja vammaispalvelupäällikkö / vt. sotejohtaja
Vesa Helin
p. 0405754143
Tekninen johtaja
Antti Korte
p. 044 797 1252
Sivistysjohtaja
Manne Pärkö
p. 050 593 6249
Talousjohtaja
Katja Mäkelä
p. 050 4783020
Henkilöstöpäällikkö
virka avoinna
Johtava ylilääkäri / vt. sotejohtaja
Sari Koistinen
p. 050 311 4638
Henkilöstön edustaja
Kirsi Vesala
p. 050 3024071
Loimaan vesi, johtaja
Kimmo Virta
p. 050 473 2467
Hallintosihteeri
Juha Rinta-Jouppi
p. 050 342 1900

Loimaan kaupungin johtoryhmä vasemmalta oikealle: Kimmo Virta, Manne Pärkö, Jari Rantala, Anniina Laajalehto, Paavo Laaksonen, Sari Laine, Juha Rinta-Jouppi, Antti Korte. Kuvasta puuttuvat Sari Koistinen ja Vesa Helin.