Kaupungin johto ja toimialat

Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto, tarkastuslautakunta, kaupunginhallitus ja valiokunnat. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.

Päävastuualueilla toimivat seuraavat valiokunnat: elinympäristövaliokunta, hyvinvointivaliokunta ja sivistysvaliokunta.

Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen alaisuudessa. Palvelualueet vastaavat palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta toimialallaan. Palvelualuejohtajat ovat toiminnassaan suoraan vastuussa kaupunginjohtajalle.

Keskushallinnon tehtävänä on kaupunginhallituksen ja valtuuston, samoin kuin eräiden muiden toimielinten, toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Lisäksi keskushallinto vastaa kaupungin yleisestä tiedottamisesta sekä yleisten vaalien toteuttamisesta. Keskushallinto vastaa kunnan asiakirjahallinnasta asioiden vireilletulosta arkistointiin.

Loimaan kaupungin johtoryhmä

Kaupunginjohtaja
Jari Rantala
p. 02 761 1100
Kehittämisjohtaja
Matti Tunkkari
p. 02 761 1101
Sosiaali- ja terveysjohtaja
Timo Hokkanen
p. 02 761 2100
Tekninen johtaja
Pekka Rouhiainen
p. 02 761 4200
Sivistysjohtaja
Manne Pärkö
p. 02 761 1200
Talousjohtaja
Sari Laine
p. 02 761 1130
Vs henkilöstöjohtaja
Leila Lehtinen
p. 02 7611124
Johtava ylilääkäri
Sari Koistinen
p. 02 761 2101
Henkilöstön edustaja
Pia Laaksonen
p. 02 7612371
Loimaan vesi, vt johtaja
Pentti Perkola
p. 02 761 4300