Tapahtumat

Loimaan kaupungin eri palvelualat tuottavat itsenäisesti omaan toimialaansa liittyviä tapahtumia. Tapahtumissa palvelualat tekevät myös yhteistyötä keskenään sekä paikallisten yhdistysten ja seurojen kanssa. Kaupungin tuottamissa tapahtumissa tuetaan yhteisöllisyyttä, yhteisvastuuta tai tuodaan esille kaupungin palveluita.

Kaupunki ylläpitää loimaantapahtumat.fi -tapahtumakalenteria, johon kaupungin lisäksi yhteisöt, yhdistykset ja yritykset voivat ilmoittaa omista, kaikille avoimista Loimaalla järjestettävistä tapahtumista, tilaisuuksista tai retkistä.

Tapahtumasivuston lisäksi Loimaan kaupunki palvelualoineen ilmoittaa järjestämistään tapahtumista kaupungin omissa kanavissa: nettisivujen Ajankohtaista-osiossa, kaupungin ja palvelualojen omilla Facebook-sivuilla sekä toimipisteiden ilmoitustauluilla. Lisäksi tapahtumista on lehti-ilmoituksia ja tiedotteita paikallisissa lehdissä. Isommista tapahtumista on myös mainoksia kaupungin keskustassa löytyvissä mainostauluissa.