Vanhusneuvosto on vanhuspalvelulakiin (laki 980/2012 ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Loimaan kaupunginhallituksen toimikaudekseen asettama toimielin.

Vanhusneuvoston jäsenet toimikaudelle 2021-2024 on valittu kaupunginhallituksessa yhdistysten esitysten perusteella. Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta on lakkautettu ja yhdistetty vanhusneuvoston kanssa kauden päättyessä 2020. 

Vanhusneuvoston puheenjohtaja Jorma Rinne, varapuheenjohtaja Marja Koskenmäki
Vanhusneuvoston sihteeri arkistosihteeri Sami Männistö.

Vanhusneuvoston toiminta-ajatus Loimaalla:

  1. Edistää ikääntyneiden, eläkeläis- ja muiden vanhusjärjestöjen sekä kaupungin välistä yhteistyötä ja tukea vanhusten osallistumista ja vaikuttamista kaupungin päätöksentekoon.
  2. Osallistuu osaltaan ikääntyneen väestön tukemiseksi tarkoitettujen suunnitelmien laadintaan sekä palveluiden riittävyyden ja laadun arviointiin.
  3. Edistää toiminnallaan kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kaupunginhallinnon päätöksentekoa joka vaikuttaa ikääntyneiden asumiseen ja elämiseen
  4. Pyrkii vaikuttamaan ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat ikääntyneiden, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.
  5. Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille ikääntyneitä koskevissa asioissa.
  6. Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta monipuolisesti ja luotettavasti, toimii oman yhdistyksensä edustajana vastuullisesti
  7. Valmistelee toimintasuunnitelman vanhusneuvoston toimintakaudelle, toimii vanhusneuvoston toiminnalle laaditun talousarvion puitteissa, tekee esityksiä määrärahojen käytöstä ja antaa vuosittain toiminnasta toimintakertomuksen kaupungin hallitukselle ja hyvinvointilautakunnalle tiedoksi.
  8. Seuraa osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen etenemistä ja osallistuu tarpeen mukaan erilaisiin työryhmiin, joihin vanhusneuvoston on mahdollista saada osallistumisoikeus.
  9. Hoitaa muut mahdollisesti vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät.

Vanhusneuvosto toimikaudella 2021 – 2024

Jäsen                                 Varajäsen

Veikko Heikkilä               Pekka Saarikallio 
Jukka Korvenpää            Helena Kalsi 
Asta Suominen                Liisa Pitkäranta 
Leila Suomi                       Kaarina Kangassuo
Eino Merta                        Paula Raikkonen 
Sirkka Pietilä                    Olli Pitkänen 
Marja Koskenmäki          Ari Löytömäki
Veikko Ruohonen           Osmo Nyfors 
Jorma Rinne                    Mika Mutala
Eino Knuutila                   Hilkka Kraama
Jorma Koivisto                 Terttu Härkälä