Kuva- ja teatteritaiteen hankkeet ja projektit

Kuva- ja teatteritaiteen perusopetuksen LAKE-hanke 2020–2022

Arvoista arviointiin ja taiteen perusopetuksen arvostukseen

Loimaan työväenopiston ja Naantalin opiston yhteistyöhanke Arvoista arviointiin ja taiteen perusopetuksen arvostukseen toteutettiin Opetushallituksen Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustuksen turvin vuosina 2020–22. 

Hanke syntyi molempien opistojen toteamista samansuuntaisista kehittämistarpeista. Tarve arvioinnin selkiyttämiseen oli keskeinen kehittämiskohde molemmissa opistoissa. Sen ympärille muotoutui myös opetuksen taustalla oleviin arvoihin ja oppilaitoksen toimintakulttuuriin liittyvä tavoite.

Kolmantena toivottiin vielä, että kehittämistyöllä pystyttäisiin luomaan ja parantamaan oppilaitosten antaman taiteen perusopetuksen tunnettavuutta ja arvostusta myös asiakkaiden ja sidosryhmien parissa. 

Hankkeen tuloksena saavutettiin seuraavat toimet:

  • päivitettiin Loimaan kuva- ja teatteritaiteen opetussuunnitelmat
  • taiteen perusopetuksen arvioinnin tueksi kehitettiin menetelmiä ja välineitä
  • Loimaan ja Naantalin opistojen välistä verkostotyötä syvennettiin 
  • vahvistettiin taiteen perusopetuksen tunnettavuutta Loimaalla

Hankkeeseen ja opetussuunnitelmaan voi tutustua syvemmin seuraavien linkkien kautta.

LAKE – Arvoista arviointiin ja taiteen perusopetuksen arvostukseen
Kuva- ja teatteritaiteen perusopetuksen opetussuunnitelma

Alla voi tutustua uuteen esitteeseen, joka syntyi hankkeen myötä.

Kuva- ja teatteritaiteen perusopetuksen esite