Esiopetus

Loimaalla esiopetusta annetaan pääsääntöisesti päiväkodeissa, ja järjestämispaikkoina ovat sekä kunnalliset että yksityiset päiväkodit. Esiopetusta voidaan antaa myös yhdessä perusopetuksen kanssa, jolloin esiopetusryhmät toimivat koulun yhteydessä.

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu sähköisesti varhaiskasvatuksen haun yhteydessä vuoden alussa. Päätökset esiopetuspaikasta ilmoitetaan vanhemmille viimeistään kesäkuun alussa.

Jokaiselle esiopetukseen osallistuvalle lapselle laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma, jonka avulla lapsen yksilölliset tavoitteet huomioidaan esiopetusvuoden aikana. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajan kanssa.

Esiopetus on maksutonta, mutta opetuksen ylittävältä ajalta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Maksu määräytyy perheen tulojen ja lapsen hoitoajan mukaan. Opetus ja opetuksessa käytettävät oppimateriaalit, välineet ja ruokailu ovat maksuttomia.

Esiopetusta on päiväkotikohtaisesti neljä tuntia aikavälillä kello 8-13.

Varhaiskasvatuksen ja koulujen ruokalistat (aamupala, lounas ja välipala) löytyvät ruoka- ja siivouspalveluiden sivuilta.

Erityisvarhaiskasvatus on esikoululaisen kehityksen ja oppimisen tukea. Lisätietoja erityisvarhaiskasvatuksesta.