Kirkonkylän koulu

Kirkonkylän koulu on noin 120 oppilaan alakoulu Loimaan kaupungin Alastaron kylässä. Koulussa on kuusi perusopetusryhmää luokilla 1-6. Kirkonkylä on viihtyisä maalaiskoulu erinomaisten liikuntamahdollisuuksien keskellä.

Kirkonkylän koulun tiloissa toimii myös varhaiskasvatuksen esikoulu ja täydentävä varhaiskasvatusryhmä.

Kirkonkylän koulussa…

  • toimitaan yhdessä
  • välitetään toisista
  • kohdataan arjessa aidosti
  • kasvatetaan vastuuseen
  • opetetaan hyväksymään erilaisuutta
  • ajatellaan ja työskennellään positiivisesti
  • toimitaan ammatillisesti
  • sitoudutaan yhteisiin sääntöihin