Hoivamuusikkopilottikokeilu 1.2. – 31.12.2024 perustuu helmikuussa 2023 jätettyyn valtuustoaloitteeseen hoivamuusikon palkkaamisesta. Pilottikokeilu järjestetään kaupungin omana toimintana.

Kulttuurihyvinvointi

Kulttuuri on jokaisen ihmisen oikeus. Iän tai sairauden aiheuttamat muutokset rajoittavat usein mahdollisuuksia osallistua erilaisiin kulttuuritoimintoihin. Kulttuuritoiminnalla on merkittäviä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja siitä pitäisi saada nauttia koko elämän ajan.
Kulttuurihyvinvoinnin yksi osa-alue on musiikkihyvinvointi, jota Loimaan kaupunki haluaa edistää käynnistämällä hoivamuusikkotoiminnan kokeilun asukkaille eri hoivayhteisöissä.

Toiminta tukee erityisesti kahta asiaa:

  • toteuttaa tavoitetta ”Loimaalla et ole yksin” kokeilemalla rohkeasti uusia ja osallistavia toimintatapoja ja välineitä elämisen laadun sekä hyvinvoinnin parantamiseksi.
  • turvaa niiden ihmisten yhdenvertainen oikeus osallistua kulttuuriin, jotka ovat pitkäaikaisen hoivan tai hoidon piirissä eivätkä pääse palveluiden piiriin.

Hoivamusiikkitoiminnan ytimessä on musiikillinen vuorovaikutus yksilön ehdoilla. Se on vastavuoroisuutta ja kommunikaatiota muusikon ja asiakkaan välillä. Se voi olla yhdessä laulamista tai soittamista, kuuntelua, improvisointia ja musiikin mukana liikkumista. Merkittävin ero musiikkiesityksiin on siinä, että hoivamuusikon työssä pääosassa on aina asiakas.

Hoivamuusikkopilottikokeilu

Pilottikokeiluun valikoitui mukaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen alaiset Ilolakodit 1, 2 ja 3 sekä yhdistyspohjainen Loimikoti ry. Kokeilu kestää vuoden 2024 loppuun.

Valitut kohteet muodostavat fyysisesti kiinteän kokonaisuuden, jossa aikaresurssit saadaan parhaiten hyödynnettyä. Kohteissa on asukaskuntaa, jonka kanssa hoivamuusikko Armi Haatasen on mahdollista suorittaa työtään usealla eri tavalla ja saada kokemuksia erilaisista toteutusvaihtoehdoista ja tarpeista. Hoivamuusikko pyrkii erityisesti tavoittamaan ne asukkaat, jotka eivät muuten pääsisi osalliseksi vastaavista palveluista.

Varsinainen hoivamuusikon työ alkaa 12.4. ja jatkuu yhden päivän viikossa vuoden loppuun saakka. Hoivamuusikon palvelut ovat maksuttomia.

Kaupungin pilottikokeilun valmistelijana toimii Leila Tanskanen, hänet tavoittaa torstaisin puhelimitse 040 5152 309.

Hoivamuusikkona kaupungissa toimii muusikko Armi Haatanen, joka lukuvuonna 2023-24 on suorittanut sairaala- ja hoivamuusikon osaajakoulutuksen Turun AMK:n Taideakatemiassa. Yhteystiedot: armihaatanen@gmail.com, puhelin 050 527 3327.

Hoivamuusikko soittaa selloa hoivayksikössä, ikäihminen kuuntelee pyörätuolissa istuen.
Hoivamuusikko Armi Haatainen
soittaa selloa hoivayksikössä.
Ikäihminen osallistuu hoivamusiikkituokioon.
Musiikkituokio hoivayksikössä.