Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää, opastaa ja valvoa laadukkaan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut toimii kaupunkilaisten eduksi ja huolehtii yleisen edun huomioonottamisesta, sekä luvanhakijoiden ja naapurien oikeusturvan takaamisesta rakennettaessa. 

Lupa-asioita voi hoitaa ja neuvoa rakentamiseen liittyen kysyä sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta ympäri vuorokauden.

Rakennusjärjestys ja rakennusvalvonnan maksut

Rakennusjärjestys

Kaupunginvaltuusto on 7.8.2017 hyväksynyt rakennusjärjestysmuutoksen. Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.10.2017.

Rakennusvalvonnan maksut

Elinympäristölautakunta on hyväksynyt tällä hetkellä voimassa olevan rakennusvalvontataksan 26.9.2023. Taksa on tullut voimaan 1.11.2023.