Noin 800 neliömetrin suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan keskustassa junaradan länsipuolella Papinkadun ja Karhulantien risteyksessä.

Asemakaavan pääasialliset tavoitteet

Kaavalla vahvistetaan rakennuspaikkaa koskeva poikkeamislupapäätös kaavatasolla. Tontin rajaa muutetaan vähäisesti Karhulantien suuntaan siten, että olemassa oleva asuinrakennus Karhulantien ja Papinkadun risteyksessä on kokonaan tontin puolella. Samassa yhteydessä tarkistetaan myös Papinkadun katualueen osia hieman leveämmiksi, jolla parantaa liikenteen näkymiä. 

Kaavan materiaalit täydentyvät alle kun kaavaprosessi etenee. Kaavan aikaisempia valmisteluasiakirjoja voi tiedustella kaavoittajalta tai kaavoitusassistentilta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa kirjallista palautetta koko kaavan laatimisprosessin ajan (aina ehdotusvaiheen nähtävillä olon päättymiseen asti).

Valmisteluvaihe

Kaavan luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 1.3.2024-2.4.2024.

Ehdotusvaihe

Kaavan ehdotus on nähtävillä 22.5.-21.6.2024.

Kuulutus
Kaavakartta, ehdotus 22.4.2024
Selostus, ehdotus 22.4.2024
Liite 1: OAS

Liite 2: Asemakaavan seurantalomake
Liite 3: Vastineraportti