Kylät ja kaupunginosat

Loimaan ydinkeskustaa ympäröivät laajat Loimijoen halkomat peltoaukeat metsineen. Loimaan kaupungissa, taajamissa ja kylissä on yhteensä noin 16 000 asukasta, joista yli puolet asuu maaseudun kylissä ja taajamissa.

Kaupunkimainen keskusta ja maaseudun vireät kylät tarjoavat monipuoliset asumisolosuhteet, elinkeinomahdollisuudet sekä virkistys- ja harrastusmahdollisuudet. Tavoitteena on säilyttää asuinalueiden elinvoimaisuus niin keskusta-alueella kuin maaseudullakin, minkä toteutuksessa on tärkeä rooli kaupungin lisäksi niin kotiseutu- ja kyläyhdistyksillä kuin asukkaillakin.

Loimaan yhteisöllisyys näkyy aktiivisissa kyläyhdistyksissä ja kaupunginosissa, joiden asukkaat järjestävät mm. yhden Suomen suurimmista rompetoreista, tansseja, masinistitapahtumia, Pajapäivät, Elotorin sekä kirppiskierroksia pihoilla. Lisäksi on persoonallinen Pyramidipiknik sekä rennot kyläpäivät Kuutamokeikka ja Melliläpäivä. Kulttuuritapahtumia on kuunnelmista ja taidenäyttelyistä musiikkitapahtumiin punkista vaihtoehtorokkiin ja lauluiltoihin.

Kylillä toimivien on myös mahdollista hakea erilaisia tukia kaupungilta tai hankkeiden kautta. Lue lisää Tukea kylille -sivulta.