Kouluterveydenhuolto

Jokaisella koululla on oma kouluterveydenhoitaja, jonka yhteystiedot löytyvät tältä sivulta.

Koululääkärin ajanvaraus tapahtuu terveydenhoitajan kautta.

Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä:

  • oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • terveydenhoitajan tekemät terveystarkastukset vuosittain
  • terveydenhoitajan ja koululääkärin tekemät laajat terveystarkastukset 1., 5. ja 8. -9 luokan oppilaille. On tärkeää ja toivottavaa, että huoltaja on mukana lääkärintarkastuksissa.
  • lukion 2. luokan lääkärin tarkastus
  • vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
  • oppilaan erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä jatkotutkimuksiin ja –hoitoon ohjaaminen
  • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
  • koulutapaturmien ensiapu

Painopiste on ehkäisevissä terveystarkastuksissa.

Liikuntatunteja varten huoltaja antaa selvityksen oppilaan sairaudesta tai esteestä liikunnanopettajalle. Tarvittaessa toimitetaan lääkärin todistus, jos kyse on pidempiaikaisesta esteestä.

Pitkäaikaissairaudet hoidetaan terveyskeskuksessa omalla lääkärillä, erikoissairaanhoidossa tai muualla.

Akuutit sairaudet todetaan ja hoidetaan terveyskeskuksessa,
ajanvaraus puh. 02 761 2020.

Kouluterveydenhoitajat

Keskuskoulu, Mellilän Asemanseudun koulu ja Kauhanojan koulu
Terveydenhoitaja Ella-Riikka Eskola
Puhelinaika klo 8.00-8.30
Puh. 02 761 2329

Puistokadun koulu
Terveydenhoitaja Eija Ahonen
Puhelinaika ja vapaa vastaanottoaika klo 10.15-11.15
Puistokadun koulu ja lukio: ma, ke-pe
Puh. 02 761 2327 / 040 526 7271 (tekstiviestit) / Wilma-viestit

Hirvikosken yhtenäiskouluMetsämaan koulu, Kojonkulman koulu ja Niinijoen koulu
Terveydenhoitaja Sanna Kankare
Puhelinaika klo 8.00-8.30
Puh. 02 761 2328

Hirvikosken yhtenäiskoulun harjaantumisopetus
Terveydenhoitaja Eija Ahonen
Puhelinaika ja vapaa vastaanottoaika klo 10.15-11.15
n. 1 x kk (to)
Puh. 02 761 2327 / 040 526 7271 (tekstiviestit) / Wilma-viestit

Alastaron kirkonkylän koulu, Alastaron yläaste, Virttaan koulu ja Oripään koulu
Terveydenhoitaja Johanna Nepponen
Puhelinaika ma-ke, pe klo 8.00-8.30
Puh. 02 761 2307

Opiskeluterveydenhuolto

Novida Loimaan lukio (ma, ke-pe)
Hämeentien yksikkö (ti)
Terveydenhoitaja Eija Ahonen
Puhelinaika ja vapaa vastaanottoaika klo 10.15-11.15
Puh. 02 761 2327 / 040 526 7271 (tekstiviestit) / Wilma-viestit

Novida-ammattiopisto ja lukio
Myllykyläntien ja Turuntien yksiköt
Terveydenhoitaja Ida-Maria Sauranen
Puhelinaika ma-pe klo 8.00-8.45
Puh. 02 761 2331 / 050 311 4670 (tekstiviestit) / Wilma-viestit

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäri
Elisa Haapasalo
Yhteydenotot terveydenhoitajien kautta.