Kouluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on kaupungin tarjoama palvelu, jonka tarkoituksena on oppilaskeskeisesti, suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti ylläpitää ja parantaa loimaalaisten koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä opiskelukykyä.

Peruskoululaiset kuuluvat kouluterveydenhuollon piiriin. Lukiolaiset sekä ammatillisten oppilaitosten opiskelijat kuuluvat opiskeluterveydenhuollon piiriin.

Katso lisätietoja koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä terveydenhoitajien yhteystiedot Varhan sosiaali- ja terveyspalveluiden alta kouluterveydenhuollon-palvelut.