Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Loimaan kaupungin arkistoissa säilytetään lupa-asiakirjoja ja lupapäätöksen yhteydessä syntyneitä muita liitteitä, piirustuksia sekä erityissuunnitelmia kuten rakenne- ja LVI-suunnitelmia.

Arkistomateriaalin tilaus

Lupa-asiakirjat tilataan nähtäväksi ja kopioitavaksi rakennusvalvonnan palvelusihteeriltä joko puhelimitse tai sähköpostilla. Arkistossa säilytettäviin julkisiin asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen toimipisteessä Alastarolla. Kopioista peritään mittauspalveluiden taksan mukaiset maksut.

Toimitusajat vaihtelevat ja tilaukset kannattaa tehdä ajoissa. On hyvä varautua 1-2 viikon toimitusaikaan. Lupa-asiakirjat haetaan arkistoista ja hakijalle ilmoitetaan, kun asiakirjat on nähtävillä tai kopioituna.