Rakennusjärjestys 2025

Loimaan kaupunki on käynnistänyt rakennusjärjestyksen uudistamistyön. Nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.10.2017. Rakentamista ohjaava uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025 ja sen täytäntöönpanoon liittyen kuntien on uusittava rakennusjärjestyksensä uuden lain mukaiseksi.

Aloitusvaihe

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma on hyväksytty lupajaostossa ja se pidetään nähtävänä 12.2.-13.3.2024 rakennus- ja ympäristövalvonnan toimipisteessä ( Loimijoentie 74, Alastaro ) sekä kaupungin nettisivuilla.