Katujen rakentaminen ja ylläpito

Kaupunki hoitaa ja vastaa asemakaava-alueella olevien katujen sekä muiden yleisten alueiden kunnossapidosta. Katujen ylläpitoa ohjaa laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Kaikille kaduille on määritelty kunnossapitoluokitus, joka määrittelee kunnossapitotoimenpiteiden laatutason.

Kaupungin ylläpitämään katuverkkoon kuuluu yhteensä 183 kilometriä ajoratoja ja 64 kilometriä kevyen liikenteen väyliä.

Talvikunnossapitoon kuuluu lumen poisto, liukkauden torjunta ja hiekoitushiekkojen poisto. Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta, ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta, sekä ojarummun avoinna pitämisestä.