Katujen rakentaminen ja ylläpito

Kaupunki hoitaa ja vastaa asemakaava-alueella olevien katujen sekä muiden yleisten alueiden kunnossapidosta. Katujen ylläpitoa ohjaa laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Kaikille kaduille on määritelty kunnossapitoluokitus, joka määrittelee kunnossapitotoimenpiteiden laatutason.

Kaupungin ylläpitämään katuverkkoon kuuluu yhteensä 183 kilometriä ajoratoja ja 64 kilometriä kevyen liikenteen väyliä.

Talvikunnossapitoon kuuluu lumen poisto, liukkauden torjunta ja hiekoitushiekkojen poisto. Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta, ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta, sekä ojarummun avoinna pitämisestä.

Katujen ja muiden yleisten alueiden luvat

Katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävä työt, järjestettävät tapahtumat sekä mainokset edellyttävät yleisten alueiden lupaa. Tällä luvalla kaupunki valvoo kaduilla ja yleisillä alueilla tapahtuvia töitä.

Katujen ja yleisten alueiden lupien osalta kaupunki on siirtynyt                                        Lupapiste.fi -palvelun käyttöön. Kaikki neuvontapyynnöt, lupahakemukset ja ilmoitukset käsitellään Lupapiste.fi – palvelun kautta.