Kaupunkikonserni

Kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kaupungin tai useamman oikeudellisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä.

Tytäryhteisöt

Hulmin Huolto Oy
Kehitys Oy Kurittula
Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot
Kiinteistö Oy Telkäntie 1
Loimaan Kaukolämpö Oy
Kiinteistö Oy Alastaro-koti

Kuntayhtymät

Lounais-Suomen Koulutuskuntayhtymä Novida
Varsinais-Suomen liitto

Liikelaitokset

Loimaan Vesi