Asiakasmaksut

Mikä on varhaiskasvatuksen asiakasmaksu?

Varhaiskasvatusmaksut määräytyvät prosenttiperusteisesti perheen bruttotulojen ja koon, sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.

Varhaiskasvatusmaksusta tehdään aina hoidon alkaessa maksupäätös. Kaikkien varhaiskasvatusmaksut tarkistetaan aina toimintavuoden alussa 1.8. alkaen, uusien tulotietojen mukaan. Elokuun päivähoitolaskutus saattaa viivästyä.

Maksupäätös tarkistetaan, jos varattava varhaiskasvatuksen tuntimäärä, perheen koko tai palvelujen saajan maksukyky olennaisesti muuttuu. Maksu tarkistetaan myös, jos maksu osoittautuu virheelliseksi, tai voimassaolevat säädökset ja päätökset muuttuvat. Maksua ei tarkisteta kesken kalenterikuukauden.

Mikäli tulotietoja ei ole toimitettu määräpäivään mennessä, peritään korkein maksu. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei korjata takautuvasti. Tulotietojen muutokset tulevat voimaan niiden toimittamista seuraavan kuukauden alusta. Asiakkaan ilmoittamiin virheellisiin tietoihin perustuva maksu voidaan oikaista takautuvasti, enintään vuoden ajalta.

Asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa päivähoitotoimistoon perheessä tapahtuneista tai tapahtuvista muutoksista.

Varhaiskasvatusmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. E-laskusopimuksen voi tehdä omassa verkkopankissa.

Kokoaikaisen ja osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksut

Laskettaessa keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa, otetaan huomioon hoitoaika kalenterikuukauden ajalta.

Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Mikäli hoitoaika on vähintään 35 tuntia viikossa, on hoitomaksu kokoaikahoidon kuukausimaksu.

Osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Varhaiskasvatuksen määrä viikossa
Maksuprosentti
kokoaikamaksusta
Enintään 15 tuntia viikossa40 %
Enintään 20 tuntia viikossa60 %
Yli 20 tuntia ja alle 30 tuntia viikossa70 %
Yli 30 tuntia ja alle 35 tuntia viikossa80 %

Esiopetuksesta perittävä maksu

Päiväkodeissa annetaan 6-vuotiaille lapsille maksutonta esiopetusta noin 20 tuntia viikossa koulutuslautakunnan hyväksyminä esiopetuspäivinä. Esiopetus otetaan huomioon varhaiskasvatuksen maksua alentavana tekijänä esiopetuksen toiminta-aikana. Mikäli esikoululainen tarvitsee varhaiskasvatusta toimintavuoden aikana (1.8-31.7.) muina kuin esiopetuspäivinä, kyseessä olevalta ajalta peritään maksu, joka suhteutetaan hoitoaikaan.