Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut johtaa kaupungin strategian ja henkilöstöohjelman mukaisesti kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja tukee johtoa strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Henkilöstöpalvelut on osa keskushallintoa.

Henkilöstöpalveluiden ydintehtävänä on huolehtia Loimaan kaupungin henkilöstön rekrytoinnista, henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista, palkka- ja palvelussuhdeneuvonnasta, työsuojelutoiminnasta, yhteistoiminta-asioista sekä työyhteisöviestinnästä yhdessä kaupungin viestintäpalveluiden kanssa.

Kaupungin henkilöstöpalveluiden tehtävänä on linjata, auttaa, tukea ja neuvoa esimiehiä ja henkilöstöä kaikissa henkilöstötyötä koskevissa asioissa. Henkilöstötyötä tehdään yhteistyössä kaupungin johdon, esimiesten ja henkilöstöjärjestöjen kanssa.