Tukea kylille

Loimaan kaupunki tukee kylätoimintaa ja myöntää avustuksia yhdistyksille sekä neuvoo hankeasioissa. Tavoitteena on edesauttaa asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Kylien neuvottelukunnan kokouksissa kaupungin ja 13 kyläyhdistyksen edustajat kokoontuvat muutaman kerran vuodessa käsittelemään ajankohtaisia asioita. Vuonna 2019 perustettiin Loimaan Kylät -yhdistys, jonka tavoitteena on edistää loimaalaisten kylien yhteistyötä ja elinvoimaisuutta.

Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit
— hankerahoitusta maaseudun asukkaille

Loimaa kuuluu Varsinais-Suomen Jokivarsikumppaneiden toiminta-alueeseen. Jokivarsikumppanit tukee maaseudun elinvoimaisuuteen tähtäävää hanketoimintaa. Järjestö kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa aluettaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään työpaikkoja ja yrityksiä.

Jokivarsikumppanit rahoittaa hankkeita, joilla tuetaan yhteisöllisyyttä ja oman elinympäristön kehittämistä kuten palveluiden järjestäminen, luonto- ja kulttuuriympäristön ylläpito ja kehittäminen sekä mikroyritysten tukeminen ja niiden toimintaympäristön kehittäminen. Jokivarsikumppaneiden nettisivuilta löytyy tietoa kehittämishankkeiden ja yleishyödyllisten investointien hakumenettelystä. Loimaankin kylille on haettu ja saatu ko. leader-rahoitusta.

Varsinais-Suomen Kylät
kylien yhteistyö, koulutus ja edunvalvonta

Varsinais-Suomen kylät on maakunnallinen yhteenliittymä, joka edistää Varsinais-Suomen maaseudun elinkelpoisuutta. Järjestö toimii maakunnan kylä- ja asukastoiminnan asiantuntijana, yhteisten etujen valvojana ja ajatusten välittäjänä sekä kyläyhdistysten ja niiden toimintaa lähellä olevien tahojen yhteistyöelimenä.

Keskeisimmät palvelut ovat:

  • Kylien yhdistysten avustaminen ja neuvonta
  • Alueella tarvittavan koulutuksen järjestäminen
  • Ajankohtaisista asioista tiedottaminen Kylärekisterin ja muun tietoaineiston ylläpitäminen