Kaupungin arkisto

Arkistotoimi kuuluu kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Arkisto toimii kaupungin muistina ja asiakirjoja säilytetään osin kaupungin omiin hallinnollisiin tarpeisiin ja osin historiantutkimusta varten

Kaupunginarkisto toimii kaupungin viranomaisten pysyvästi ja pitkään säilytettävien vanhimpien asiakirjojen keskusarkistona. Uusimmat asiakirjat sekä tietyt erityisaineistot, kuten rakennusluvat, säilytetään palvelukeskusten arkistoissa. Loimaan kaupungin arkistossa säilytetään myös toimintansa lopettaneiden Loimaan kunnan, Alastaron ja Mellilän kuntien arkistoja. Entisen Metsämaan kunnan arkistoa säilytetään kansallisarkiston Turun toimipisteessä.

Arkistomme vanhimmat asiakirjasarjat alkavat vuodesta 1869, ja kaikkein vanhin asiakirja on vuodelta 1794.

Arkistossa säilytettävät asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia (huomioiden eräät julkisuus-, tietosuoja- ja erityislainsäädännön määräykset) ja asiakkaat voivat tutkia niitä kaupungintalon tiloissa virka-aikaan ma-pe 9–15. Kaupungintalon ulkopuolelle asiakirjoja ei lainata. Tarvittaessa asiakirjoista saa myös oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Mahdollisista kopioista sekä vaativasta tiedonhausta peritään kaupunginhallituksen päättämä maksu.

Aineistoon tutustumiseen on hyvä varata aika etukäteen joko puhelimitse tai sähköpostilla.

Loimaan kaupungin asiakirjajulkisuuskuvaus.

Tutustu myös kotiseutuarkistoon. Lisätietoja arkistosihteeriltä.