Oppilaitosyhteistyö

Loimaan kaupunki tekee monipuolista yhteistyötä mm. Novidan, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Yhteistyö näkyy esimerkiksi oppilaiden yritysvierailuina, monikampus-yhteistyönä, Turun yliopiston lahjoitusprofessuurina, oppisopimuksina ja nuorten työpajassa ammatillisen tutkinnon suorittamisessa.