Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista opetuksen, kasvatuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista, sekä edistää hyvinvointia.

Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai avoimena varhaiskasvatustoimintana kuten esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Huoltajat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen.

Loimaalla on tarjolla monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut. Lapsiperheille tarjotaan varhaiskasvatusta, esiopetusta ja leikkitoimintaa. Varhaiskasvatus järjestetään kokopäiväisenä tai osapäiväisenä vanhempien tarpeiden mukaan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Esiopetusta annetaan päiväkodeissa. Leikkitoimintaa järjestetään MLL:n ympärivuotisessa leikkipuistossa. Kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona on kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki ja sen kunnallinen lisä.