Kartat ja paikkatieto

Mittaustoimi valmistaa digitaalisia ja graafisia karttoja sekä toimittaa teema- ja kuva-aineistoja asiakkaiden tilausten mukaisesti. Karttajärjestelmämme on AutoCAD-pohjainen YTCAD-ohjelmisto maankäytön suunnitteluun ja karttahallintaan. Karttajärjestelmästämme voimme toimittaa digitaalista kartta- tai kuva-aineistoa eri tiedostomuodoissa ja tietosisällöltään vapaasti rajattuna.
Loimaan kaupungilla on tekijänoikeus valmistamiinsa kartta- ja kuva-aineistoihin. Niiden myynti, levitys ja käyttäminen esimerkiksi julkaisupainatuksissa tai omilla www-sivuilla on tekijänoikeuslain nojalla sallittu vain mittausteknikon myöntämällä luvalla.

Opaskartta, osoitenimet ja osoitenumerot

Mittaustoimi huolehtii kunnan osoitejärjestelmästä, antaa rakennuksille ja kiinteistöille osoitenumerot sekä asemakaava-alueen ulkopuolisille alueille osoitenimet. Uudet osoitetiedot määritetään rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Painettuja ja tulostettuja nelivärisiä opaskarttoja, keskustan ja haja-asutusalueen alueelta on saatavana mittaustoimesta ja mm. kaupungintalon neuvonnasta. Sähköisessä muodossa opaskartat keskusta, Alastaro, Mellilä ja haja-asutusalueet löytyvät yhteystiedoissa olevan kartta- ja paikkatietolinkin kautta.

Kantakartasto

Digitaalisesti YTCAD-ohjelmistolla ylläpidettävä kartasto koostuu useista tietoelementeistä, jotka ovat vapaasti yhdisteltävissä asiakkaan tarpeen mukaan: mm. kiinteistörajat, rakennukset, rakenteet, maastokuviot, kasvillisuus, vesistöt, liikenneväylät, korkeuskäyrät ja -luvut, kaukolämpö-, vesi- ja viemärijohdot, avosähkölinjat ja maaperätutkimuspisteet. Karttatulosteiden mittakaavan voi valita vapaasti.

Tonttikartat

Tontinlohkomisessa tehty toimituskartta, josta käy ilmi mm. tontin rajamitat, ulottuvuus ja muodostuminen.

Rakennuslupakartta

Tarvitaan haettaessa rakennuslupaa. Se sisältää ajantasaisen kantakarttaotteen, tonttikartan, asemakaavakartan ja asemakaavamääräykset.

Teemakartat

Tilauksesta teemme haluttua teematietoa sisältäviä karttoja.