Yleiskaavassa esitetään yksittäisen kunnan kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleiskaava ohjaa asemakaavan laatimista.

Yleiskaavan laatimisesta huolehtii kunta ja sen hyväksyy Loimaan kaupunginvaltuusto. Kuntien kaavoitusta ohjaavat ja valvovat alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset: Loimaalla Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaava

Niinijoen kyläalueen osayleiskaava

Kaavakartta-Niinijoen_koyk

Kaavaselostus-Niinijoen koyk