Vireillä olevat asemakaavat:

Vireillä olevat osayleiskaavat:

Alustavassa valmistelussa olevat kaavat:

Alustavassa valmistelussa olevat kaavahankkeet löytyvät Loimaan kaavoituskatsauksesta .