Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat osayleiskaavat

Loimaan kaupungilla ei ole tällä hetkellä vireillä olevia osayleiskaavoja.

Alustavassa valmistelussa olevat kaavat

Alustavassa valmistelussa olevat kaavahankkeet löytyvät Loimaan kaavoituskatsauksesta.