Koulutusta ja neuvontaa

Vuoden 2020 tukioppaat löytyvät Ruokaviraston sivuilta.

Pinta-alatukien hakijan tulee hallita monia taitoja, esimerkiksi:

  • kasvinsuojeluaineita ostaakseen ja käyttääkseen tulee olla suoritettuna kasvinsuojelun tentti. Tenttiin voi valmistautua myös käymällä asiaan liittyvän koulutuksen
  • ympäristökorvausta hakevalla viljelijällä tulee olla suoritettuna joko ympäristökorvauksen ehtoja käsittelevä kurssi tai aiheeseen liittyvä nettitentti. Tenttiin pääsee oman tilan tiedoista Vipu-palvelussa. Huomaa, että sukupolvenvaihdoksen yhteydessä uuden viljelijän on läpäistävä tentti, vaikka luopuja sen jo olisi hoitanutkin.

Maanviljelijöiden täsmäkoulutusta ja tilaneuvontaa järjestävät monet tahot. Tietoa on mahdollista saada esimerkiksi useiden hankkeiden koulutuksista, ProAgrialta, oppilaitoksilta ja yksityisiltä neuvojilta. Myös ELY-keskus ja Loimaan elinkeinopalvelut tarjoavat palvelujaan.

Yritysneuvontaa on tarjolla kunnallisiltakin tahoilta:

Loimaa: Loimaan kaupungin yrityspalvelut
Pöytyä: elinvoimajohtaja Katariina Torvinen
Oripää: Auran kunnan kehitysjohtaja Anna-Mari Alkio
Humppila, Jokioinen, Ypäjä: Forssan Yrityskehitys Oy