Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa.

Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen seuraavista näkökulmista:

  • lapsen vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen
  • lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen
  • lapsen koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen
  • varhainen puuttuminen ja sosiaalinen vahvistaminen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan yleisinä tavoitteina ovat:

  • kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
  • hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen
  • eettisen kasvun tukeminen
  • osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteystiedot löytyvät koulujen esittelysivujen yhteydestä sekä koontisivulta.