Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa.

Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen seuraavista näkökulmista:

 • lapsen vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen
 • lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen
 • lapsen koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen
 • varhainen puuttuminen ja sosiaalinen vahvistaminen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan yleisinä tavoitteina ovat:

 • kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
 • hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen
 • eettisen kasvun tukeminen
 • osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteystiedot löytyvät koulujen esittelysivujen yhteydestä sekä koontisivulta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Toimintaa pyritään järjestämään kaikilla alakouluilla.
Aamutoimintaa järjestetään, mikäli 1. – 2. vuosiluokan sekä erityisen tuen oppilaiden hakemusten määrä on vähintään 5, iltapäivätoiminnan ryhmän perustamisen edellytyksenä on 7 lasta.
Toiminnan jatkumisen kannalta ryhmän koon on oltava vähintään edellä mainittujen suuruinen, muussa tapauksessa ryhmä saatetaan lopettaa, myös kesken toimintakauden.

Toiminta-aika on 7.30 – koulupäivän alkuun ja koulupäivän päätyttyä 16/16.30 saakka.
Esteetön aamu-ja iltapäivätoiminnan ryhmä toimii Hirvikoskella.

Maksut lukuvuonna 2024-2025

 • 11 pv tai enemmän /kk 80 €/kk
 • Korkeintaan 10 aamua ja 10 iltapäivää (voivat olla eri päivinä) 50 €/kk
 • Vain aamuisin 40 €/kk

Haku aamu- ja iltapäivätoimintaan

Hakeminen tapahtuu SÄHKÖISELLÄ HAKULOMAKKEELLA
Hakulomakkeen täyttäminen edellyttää vahvan tunnistautumisen mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Lukuvuoden 2024-2025 hakulomake sulkeutuu 5.4.2024.