Mikäli on kysymyksiä tai palautetta koskien varhaiskasvatuksen laatua tai toimintaa, tulee asiakkaan ensisijaisesti olla yhteydessä oman lapsen varhaiskasvatusyksikön esimieheen. Tarvittaessa kysymyksiin vastaa myös varhaiskasvatuksen johtaja.

Kirjallinen muistutus

Varhaiskasvatuslain (13.7.2018/540) 54 §:n mukaan Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.

Sosiaaliasiavastaavan neuvontapalvelut

Sosiaaliasiavastaavan tehtävänä on neuvoa varhaiskasvatuksen asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa sekä tarvittaessa avustaa asiakasta tai asiakkaan laillista edustajaa, omaista tai muuta läheistä muistutuksen tekemisessä.

Yhteystiedot: Varha sosiaaliasiavastaava: puh. 02 313 2399, sähköposti: sosiaaliasiavastaava(at)varha.fi tai www.suomi.fi/viestit

Esite: Sosiaaliasiavastaavan palvelut, Socialombudets tjänster, Services of the Social services ombudsperson pdf.