Puistokadun koulu

Puistokadun koulussa opimme, osallistumme ja onnistumme yhdessä yksilöinä.

Koulussamme on reilu 300 oppilasta vuosiluokilta 7-9. Yleisopetuksen luokkien lisäksi oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tukena on myös kaksi pienryhmää.

Koulu sijaitsee Loimaan keskustassa, Loimaan liikuntahallin ja liikunta-alueiden välittömässä läheisyydessä. Välituntialueen lihaskuntopiha huvimajoineen ja pingispöytineen on oppilaidemme suunnittelema.

Toimintaamme ohjaavat arvot:

  • yhteisöllisyys, osallisuus, yhteistyö
  • tasa-arvo, suvaitsevaisuus
  • yritteliäisyys, ahkeruus

Oppilaiden oppimisen tueksi tarjoamme monipuolisia oppimisympäristöjä, sekä opetuksen ja oppilashuollon yhteistyössä suunnittelemia oppimisen tukitoimia.

Kaikessa toiminnassa kiinnitämme erityistä huomiota oppilaslähtöisyyteen sekä tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden toteutumiseen.

Oppilaat saavat koulussamme tukea ja ohjausta myös sosiaalisten taitojen kehittämiseen, sillä koulussamme toteutuu KiVa-toiminta, sekä tukioppilaiden, digitutoreiden ja oppilaskunnan hallituksen aktiivinen työskentely yhteistyössä koulun aikuisten kanssa.

Hyvinvoinnin vuosikellon mukaisella toiminnalla tuemme oppilaiden jaksamista ja hyvinvointia niin oppituntien kuin välituntien aikana.

Yhdessä pääsee pitkälle!