Paljon kysyttyä

Tukien maksaminen

Mistä näen, mitä tukia minulle on myönnetty/maksettu?
Mene Vipu-palveluun maksutapahtumiin. Näytössä näkyy maksupäivämääriä, joiden edessä on musta kolmio. Kolmiota klikkaamalla pääset näkemään tarkemmin, mitä tukia ja kuinka paljon niitä on ko. päivänä maksettu. Huomioi, että olet oikeassa vuodessa. Tukikohtaiset myönnöt ja maksut hakuvuoden mukaan näet tuet-lehdeltä.

Koska ja mitä tukia maksetaan seuraavan kerran?
Ruokavirasto julkaisee vuosittain arvion maksuaikataulusta. Se on yleensä pitänyt aika hyvin paikkansa.

Tilinumeroni/puhelinnumeroni/sähköpostini vaihtui. Miten ilmoitan?
Vipu-palvelussa maatilan tiedoissa voit muuttaa osallistietoja koska tahansa. Mutta mikäli tilan osallisia pitää poistaa tai lisätä, pitää se tehdä kirjallisesti lomakkeella 101D. Ajantasaiset yhteystiedot ovat erityisen tärkeitä nyt, kun muutosaikaa ja –
mahdollisuuksia tukitietoihin on merkittävästi enemmän. Satelliittivalvonnan kuvavastausten pyyntö perustuu myös ajantasaisiin yhteystietoihin. Tuki voidaan hylätä, ellei selvityspyyntöön vastaa.

Ehdollisuus

Koska kasvipeitteisyyden pääsee ilmoittamaan?
Syysilmoituksella ilmoitetaan ehdollisuuden ja ekopalkkion kasvipeitteisyys, ympäristökorvauksen kiertotalouden edistäminen ja luomutilojen kasvinsuojeluaineiden käyttö.
Vuoden 2024 syysilmoitusta kannattaa odotella vasta vuodenvaihteen jälkeen.

Mikä on tuottamaton ala?
Tuottamaton ala on terminä tullut vanhan ekologisen alan tilalle. Eli suomeksi = pakkokesanto. Vaatimus koskee Varsinais-Suomea ja tuottamatonta alaa tulee olla vähintään 4% yli 10 ha:n tiloilla. Tulevina vuosina tuottamattoman alan tulee olla
kesantoa.
Ukrainan sota aiheuttaa poikkeuksen 2024. Tuottamattomaksi alaksi voi ilmoittaa vuonna 2024 kesantokasveja, typensitojakasveja ja välikasveja.

Täyttääkö talvituhoutunut syysvilja viljelykiertovaatimusta?
Talvituhoutunut syysvilja huomioidaan viljelykierrossa ainoastaan, jos se on ilmoitettu välikasviksi kylvövuonna, jolloin syysvilja on talvehtimisen jälkeisen vuoden viljelykiertokasvi.
Talvituhoalat, joilla ei ole säilynyt riittävää kasvustoa, voidaan ilmoittaa syysvehnänä tai kylvää ja ilmoittaa kevätvehnänä. Kevätvehnä ja syysvehnä luetaan eri kasveiksi.
Esim. kevätvehnän jälkeen kylvetään syysvehnä ja se ilmoitetaan välikasviksi. Talvi kurittaa oraita niin, että syysvehnä korvataan keväällä kevätvehnällä. Tulos on, että
kasvi on vaihtunut, koska syysvehnä on ilmoitettu välikasviksi. Toki tukikasvi on molempina vuosina kevätvehnä.

Pysyvän nurmen kertyminen luomutiloilla?
Pysyvän nurmen laskenta on pyörinyt vuodesta 2015 alkaen, myös luomulohkoilla. Luomutilat ovat kuitenkin olleet oikeutettuja viime ohjelmakaudella olleeseen viherryttämistukeen ilman, että heidän on täytynyt noudattaa viherryttämistuen ehtoja. Ehdollisuudessa tällaista vapautusta ei ole, joten nyt luomutilojakin koskee pysyvän nurmen säilyttämisvaatimus.

Paljonko syksyllä saa levittää lantaa pellolle?
Syyskuun alusta alkaen liukoista typpeä saa olla enintään 35 kg/ha lannan levityksessä. Koko määrä lasketaan seuraavan vuoden kasvin lannoitukseen.

Suorat tuet

Voiko herneelle kylvää aluskasvin ja saada sille erikoiskasvipalkkion?
Kyllä voi.
Saako herneellä käyttää tukikasvia? Erikoiskasvipalkkiohan edellyttää puhdasta kasvustoa.
Peltoherneellä saa olla tukikasvia alle 10%, jotta erikoiskasvipalkkion ehto vielä täyttyy.

Ympäristökorvaus

Tilakohtainen valittava toimenpide monimuotoisuuskaistat: miten ilmoitan Vipu-palvelussa toimenpiteen lohkot?
Lohkot ilmoitetaan tukien valintaikkunassa. Kun ympäristökorvauksessa valitsee tilakohtaiseksi toimenpiteeksi moniv. monimuotoisuuskaistat, Vipu tuo esille valittavaksi ne
lohkot, joille kasvin ja vesistön puolesta on mahdollista monimuotoisuuskaista ilmoittaa. Näistä ei siis ole erillistä karttatasoa, vaikka niin joskus koulutuksessa mainittiin.

Tilakohtainen, valinnaisen toimenpide täsmäviljelystä.
Kuinka kauan traktorin tai työkoneen, jossa on ajoautomatiikka, pitää olla tilan käytössä?

Konetta ei tarvitse omistaa, hallinta esim. leasing- hallinnan kautta on ok. Ja yhteisleasingkonekin käy.
Millainen ajoautomatiikan tulee olla?
Ajoautomatiikan tulee säilyttää ajolinja ilman kuljettajaa. Kuljettaja voi kääntää koneen päisteessä, mutta automatiikka säilyttää muualla oikean ajolinjan ilman kuljettajan toimia.

Hakeminen

Miten voin tietää uuden vuokramaan kasvin vuodelta 2023 viljelykierron toteuttamiseksi?
Mene uuden lohkon kohdalle ”isolla kartalla”. Oikeassa alakulmassa on työkaluna i-näppäin. Vie hiiri sen päälle ja pääset valitsemaan kasvulohkohistorian. Napsauta sitten kartalla kohtaa, jonka kasvulohkohistorian haluat nähdä. Ja jos tämä ei tepsi, kysy kunnasta.

Voidaanko sukupolvenvaihdoksessa vuokrasopimus siirtää luopujalta jatkajalle ilman maanomistajan suostumusta?
Ei voida, ellei alkuperäisessä vuokrasopimuksessa ole siirrosta erikseen sovittu.

Meille tulee uutta vuokramaata. Miten ilmoitan lohkot niin, että saan niistä tuet?
Tukioikeuksia ei ole, joten ei ole mitään siirrettävääkään. Kirjallinen vuokrasopimus on edelleen enemmän kuin suositeltava. Liitä lohkot tilatunnuksesi alle keväällä päätukihaussa. Ja siinä se!

Meille tulee uutta vuokramaata. Mistä tiedän lohkojen hukkakauratilanteen?
Peruslohkojen hukkakauratilanteen rekisterissä saat selville Vipu-palvelun karttatasoista. Mene joltakin lohkolta kartalle. Valitse vasemmalta sivupalkista rasteritaso hukkakaura. Näet silloin kaikkien lohkojen rekisteritiedot eri väreillä.