Lautakunnat ja valiokunnat

Loimaan kaupungissa toimivat seuraavat lautakunnat ja valiokunnat. Uudet lautakunnat valitaan 9.8. pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on lakisääteinen lautakunta. Sen tehtävä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Jäsen                    Varajäsen
Jukka Laaksonen (pj, kesk)Hannu Härmäaho
Sanni Kiviniemi (vpj, kok+kd)Anne Paljakka
Maiju Boenisch (sdp)Jouni Ojala
Sampsa Heinonen (vihr)Jaana Hongisto
Anne Kuusinen (ps+sit)Johanna Pinta
Hannes Mikkola (vas)Raimo Kuusisto
Antti Riuttaskorpi (kok+kd)Markku Kraama

Elinympäristövaliokunta

Elinympäristövaliokunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin teknisestä toimintaympäristöstä tasapuolisesti ja taloudellisesti. Valiokunta huolehtii kaupungin toimesta tapahtuvasta rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä kunnan omistamien kiinteistöjen ja kunnallistekniikan osalta.

Valiokunnan tehtäviin kuuluu myös rakennus- ja ympäristövalvonnan yhteistoiminta ja seurantatehtävät. Lisäksi valiokunta huolehtii kiinteistöihin ja kunnallistekniikkaan liittyvien suunnitelmien ja palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta, yksityistieasioista sekä kunnalle kuuluvien pelastustoimen ja väestönsuojelun tehtävistä.

Esittelijänä valiokunnassa toimii tekninen johtaja.

JäsenVarajäsen
Pekka Kaasalainen (pj, kok+kd)Markku Värjönen
Toivo Lehtinen (vpj, vas)Pirkko Jalasjoki
Laura Kilpiö (vihr)Mia Salonen
Anne Kuusinen (ps+sit)Kari Leppäjoki
Marja-Liisa Laitila (kok)Marika Jokela
Jouni Ojala (sdp)Marko Isomaa
Juho Pietilä (kesk)Arto Savonen
Markku Rämö (kesk)Ossi Mäkelä
Kristiina Santahuhta (kesk)Hanna Rannanperä

Elinympäristövaliokunnan lupajaosto

JäsenVarajäsen
Juho Pietilä (pj, kesk)Ossi Mäkelä
Pekka Kaasalainen (vpj, kok+kd)Markku Värjönen
Laura Kilpiö (vihr)Mia Salonen
Jouni Ojala (sdp)Marko Isomaa
Kristiina Santahuhta (kesk)Hanna Rannanperä

Hyvinvointivaliokunta

Hyvinvointivaliokunta johtaa ja kehittää toimialaansa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Valiokunta myös seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta. Valiokunta käsittelee asioita, jotka liittyvät mm. sosiaalihuollon ja terveydenhuollon järjestämiseen, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimeenpanossa noudatettaviin perusteisiin ja yleisiin ohjeisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuihin, taloussuunnitelmaesitykseen, määrärahojen käyttösuunnitelmiin ja investointiesityksiin.

Esittelijänä valiokunnassa toimii sosiaali- ja terveysjohtaja.

JäsenVarajäsenet
Jari Välimäki (pj, kesk)Raimo Huhtala
Jaana Boström (vpj, kok+kd)Siiri Jumppanen
Hannu Gustafsson (vas)Voitto Järvenpää
Teemu Heilala (kok+kd)Jari Alppiranta
Maarit Koivisto (vas)Riina Heinonen
Ari Laaksonen (sdp)Veikko Ruohonen
Taina Lehto (kesk)Hanna Rannanperä
Jarmo Metsänperä (ps+sit)Teuvo Kauppi
Sirpa Pietilä (kok+kd)Nelli Leppämäki

Sivistysvaliokunta

Sivistysvaliokunta vastaa varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja vapaa-aikapalveluista. Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminta sekä musiikki- ja työväenopistotoiminta. Valiokunta johtaa ja kehittää näitä toimintoja ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Valiokunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asiakkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Esittelijänä valiokunnassa toimii sivistysjohtaja.

JäsenVarajäsen
Heikki Vainio (pj, kesk)Jussi-Pekka Suominen
Sanni Kiviniemi (vpj, kok+kd)Anne Paljakka
Riina Heinonen (vas)Maarit Koivisto
Laura Kilpiö (vihr)Sampsa Heinonen
Timo Lahtinen (ps+sit)Teuvo Kauppi
Teemu Heilala (kok+kd)Hannu Kauti
Seppo Paldanius (kok+kd)Antti Riuttaskorpi
Hanna-Mari Piironen (sdp)Aino Suominen
Sanna Vuolle (kesk)Jonna Suonpää

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä. Lisätietoja vaaleista löytyy kaupungin nettisivujen Vaalit-sivulta.

JäsenetVarajäsenet sijaantulojärjestyksessä
Ilpo Knuutila (pj, kok+kd)1.Jaana Hongisto (vihr)
Hannu Härmäaho (vpj, kesk)2, Ismo Nurmi
Pirkko Hämäläinen (vas)3. Samuli Suvila (kesk)
Leila Tanskanen (sdp)4. Hannu Kauti (kok)
Anja Heikkilä (ps+sit)5. Maiju Boenisch (sdp)