Lautakunnat

Loimaan kaupungissa toimivat seuraavat lautakunnat:

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on lakisääteinen lautakunta. Sen tehtävä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Jäsen                    Varajäsen
Markku Pulliainen (pj, kesk)Juhani Hämäläinen
Riina Heinonen (vpj, vas)Hannes Mikkola
Maiju Boenisch (sdp)Hanna-Mari Piironen
Mimosa Helander (kok+kd)Suvi Ollilainen
Kimmo Kannisto (ps+sit)Liisa Kannisto
Sakari Kojo (kok+kd)Ilari Uusitalo
Riikka Ollila (ml)Elina Huhti

Elinympäristölautakunta

Elinympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin teknisestä toimintaympäristöstä tasapuolisesti ja taloudellisesti. Lautakunta huolehtii kaupungin toimesta tapahtuvasta rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä kunnan omistamien kiinteistöjen ja kunnallistekniikan osalta.

Lautakunnan tehtäviin kuuluu myös rakennus- ja ympäristövalvonnan yhteistoiminta ja seurantatehtävät. Lisäksi valiokunta huolehtii kiinteistöihin ja kunnallistekniikkaan liittyvien suunnitelmien ja palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta, yksityistieasioista sekä kunnalle kuuluvien pelastustoimen ja väestönsuojelun tehtävistä.

Esittelijänä lautakunnassa toimii tekninen johtaja.

JäsenVarajäsen
Juho Pietilä (pj, kesk)Lauri Salo
Juha Vuorinen (ps+sit)Heidi Laine
Hannu Gustafsson (vas)Voitto Järvenpää
Salla Haavisto (kesk)Sanna Vuolle
Marika Jokela (kok+kd)Päivi Isotuovola
Piia Mäkelä (ml)Riikka Ollila
Olavi Suominen (kok+kd)Teemu Heilala
Leila Tanskanen (sdp)Kati Jokinen
Tapani Wallin (ps+sit)Merja Jämsen

Elinympäristölautakunnan lupajaosto

JäsenVarajäsen
Tapani Wallin (pj, ps+sit)Merja Jämsen
Juho Pietilä (vpj, kesk)Lauri Salo
Hannu Gustafsson (vas)Voitto Järvenpää
Marika Jokela (kok+kd)Päivi Isotuovola
Piia Mäkelä (ml)Riikka Ollila

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää toimialaansa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta myös seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta. Lautakunta käsittelee asioita, jotka liittyvät mm. sosiaalihuollon ja terveydenhuollon järjestämiseen, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimeenpanossa noudatettaviin perusteisiin ja yleisiin ohjeisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuihin, taloussuunnitelmaesitykseen, määrärahojen käyttösuunnitelmiin ja investointiesityksiin.

Loimaan kaupungin ja Oripään kunnan yhteistyösopimuksen perusteella myös Oripään kunta valitsee edustajan ja varajäsenen hyvinvointilautakuntaan.

Esittelijänä valiokunnassa toimii sosiaali- ja terveysjohtaja.

JäsenVarajäsenet
Jari Välimäki (pj, kesk)Ilkka Uusitalo
Juuso Kiviranta (vpj, ml)Tommi Nurminen
Merja Jämsen (ps+sit)Heidi Laine
Maarit Koivisto (vas)Virpi Jalovaara
Sakari Kojo (kd+kok)Jari Alppiranta
Tiia Levonen (kesk)Päivi Vanha-Perttula
Jarmo Metsänperä (ps+sit)Vuorinen Juha
Sirpa Pietilä (kok+kd)Jaana Boström
Timo Tamminen (SDP)Miro Simola
Anne-Mari Kaarto (Oripää)Päivi Kössi

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja vapaa-aikapalveluista. Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminta sekä musiikki- ja työväenopistotoiminta. Lautakunta johtaa ja kehittää näitä toimintoja ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asiakkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Esittelijänä valiokunnassa toimii sivistysjohtaja.

JäsenVarajäsen
Sanni Kiviniemi (pj, kok+kd)Ilze Liepina-Naula
Heikki Vainio (vpj, kesk)Paavo Rautavuori
Esa Aronoja (ml)Viljami Pajula
Riina Heinonen (vas)Eeva Anttila
Heidi Laine (ps+sit)Merja Jämsen
Seppo Paldanius (kok+kd)Eino knuutila
Hanna-Mari Piironen (sdp)Aino Suominen
Janina Penttilä (ml)Niina Remes-Rautakumpu
Mikko Vuolle (kesk)Lauri Salo

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä. Lisätietoja vaaleista löytyy kaupungin nettisivujen Vaalit-sivulta.

JäsenetVarajäsenet sijaantulojärjestyksessä
Hannu Härmäaho (pj, kesk)1.Rauno Järvinen (ml)
Hannu Kauti (vpj, kok+kd)2. Olli Laine (kesk)
Anja Heikkilä (ps+sit)3. Ilpo Knuutila (kok+kd)
Pirkko Hämäläinen (vas)4. Tarja Haapanen (sdp)
Leila Tamminen (sdp)5. Virve Pitkänen (vas)
6. Tuula Mikkola (ps+sit)