Maatalouden ympäristönsuojelu

Nitraattiasetus

Nitraattiasetus säätelee typen käyttöä maa- ja puutarhataloudessa. Asetuksessa säädellään mm. lannan varastointia lantalassa ja aumassa, lannan levitystä, typpimääriä/ha ja kirjanpitovelvoitteita. Enimmillään kokonaistyppeä saa levittää 170 kg/ha vuodessa.

Lantalaan tulee mahtua vuoden lannat. Jos lantaa kertyy alle 25 m³, lantalaa ei tarvitse rakentaa. Lannasta on kuitenkin huolehdittava hyvin.

Patterointi (= aumaus lakitekstissä) on sallittua, kunhan ehdot täyttyvät

  • patteroinnista on tehty ilmoitus
  • lannan kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30%
  • auma sijoitetaan oikein (yli 5 m ojasta, yli 100 m vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta) kaltevan lohkon yläreunaan
  • auman pohjalle levitetään nestettä sitova kerros (n. 20 cm) ja se katetaan esim. pressulla.
  • Lannan levittäminen peltoon on kiellettyä 1.11.–31.3. Myös muina aikoina levityskielto on päällä, jos pelto on lumipeitteinen, roudassa tai veden täyttämä. Poikkeuksellisissa olosuhteissa levitysaikaa voidaan pidentää marraskuulle, kunhan asiasta on ilmoitettu ympäristöviranomaiselle hyvissä ajoin, viimeistään 31.10. mennessä.
  • Kun lantaa levitetään muualle kuin kasvustoon, on se muokattava maahan vuorokauden sisällä. Huomioi myös kaivojen läheisyys, pellon kaltevuus ja syksyn tuomat rajoitteet.

Ympäristöluvista kotieläintiloille

Ympäristöluvan/-ilmoituksen tarpeellisuus riippuu eläinmääristä. Esim. lihasioista tehdään ilmoitus kuntaan, mikäli lihasikoja on 250–2 000. Jos lihasikoja on enemmän, haetaan ympäristölupa AVI:sta.

Eläinsuojan eläinmäärien ilmoitusrajat ja lomakkeet.

Muovin kierrättäminen

Maataloudessa syntyy kierrätyksen kannalta kahden laista jätettä:
a) kanistereita ym. myyntipakkauksia, joiden kiettätysmaksun on hoitanut valmistaja/ pakkaaja ja
b) muovia, joka on hankittu tilalle itse käytettäväksi pakkaamiseen. Tästä esimerkkejä ovat paali- ja aumamuovit. Näitten kierrätyskustannukset hoitaa viljelijä.

Käytännön vinkkejä

Muuta vesiensuojelusta

Muistathan tehdä ojituksesta ilmoituksen ELY-keskukseen. Ohjeet ja lomake ohessa.