Loimaalle on laadittu yritysvierailukortteja jäsentämään oppilaitosten ja yritysten välisiä vierailuja. Korttien tarkoitus on toimia viestintävälineenä ja yhteystietojen säilytyspaikkana. Ideana on, että yritykset näkevät, millaisilla teemoilla vierailuille tultaisiin ja pystyvät jo etukäteen miettimään vierailun sisältöjä.

Yritykset voivat tutustua oman alansa kortteihin ja ilmoittautua vierailun kohdeyritykseksi suoraan opettajalle. Korteista näkee, mitä vierailulta toivotaan ja kuka on yhteyshenkilö. Mikäli sopivaa asiaa ei korteista löydy tai yritys haluaa ilmoittautua kohdeyritykseksi, sen voi tehdä seuraavalla ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoitan yritykseni vierailukohteeksi

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa yrityksesi mahdolliseksi Loimaan yläkoulujen oppilaiden tai Novidan opiskelijoiden vierailukohteeksi.

 • Hidden

  Next Steps: Sync an Email Add-On

  To get the most out of your form, we suggest that you sync this form with an email add-on. To learn more about your email add-on options, visit the following page (https://www.gravityforms.com/the-8-best-email-plugins-for-wordpress-in-2020/). Important: Delete this tip before you publish the form.

Yritysvierailukorttien käyttö

Yritykset:

 • Tutustu kortteihin
 • Ilmoita, mihin korttiin liittyen yrityksesi voisi olla vierailun kohteena sanni.kiviniemi@novida.fi ja suoraan koulun yhteyshenkilölle.
 • Opettajat käyttävät kortteja vierailun tukena ja sisältötoivomuksina yrityksille.
 • Opettajat ja opiskelijat valmistautuvat vierailuun tutustumalla yrityksen nettisivuihin ja tekemällä kysymyksiä valmiiksi vierailua varten.
 • Keltainen kolmio -merkki kertoo siitä, että tässä yhteydessä toivotaan myös, että kerrotaan yrittämisestä ja yrittäjyydestä.

Opiskelijat:

Tutustukaa oman alan korttiin ja vierailun tavoitteisiin sekä listatkaa loimaalaisia alan yrityksiä. Kun sopiva yritys on löydetty, hakekaa siitä joko pareittain tai yksin tietoa netistä:

 • Mitä yritys tekee: tuotteet ja palvelut, missä se sijaitsee
 • Kuinka iso yritys on liikevaihdoltaan ja henkilöstöltään, kauanko se on toiminut, esim. onko kasvava
 • Tuleeko yrityksen nimellä osumia: onko yrityksestä kirjoitettu mediassa, millaisia otsikoita?
 • Jos yritykseen haluaa olla yhteydessä, kenelle soitetaan/ laitetaan sähköpostia?

Valitaan vierailukohteet

 • Yrityksiä voidaan pareittain esitellä koko ryhmälle esim. presentaatioina, kuvakavalkadina, videona yms.
 • Tällä perusteella valitaan kiinnostavia vierailukohteita, joissa käydään vuoden mittaan
 • Kiinnostavuuden peruste voi olla tuote, yrityksen historia, sijainti tai se, että yritys palkkaa parhaillaan tekijöitä, ja sinne kannattaa mennä. Mahdollisesti tässä voi myös yksittäinen opiskelija edetä itseään kiinnostavan yrityksen kanssa.
 • Opettaja / opiskelijat sopivat vierailusta, ajankohdasta ja kulkemisesta.

Opiskelijat tekevät kysymyksiä ennen vierailua

 • Ennen vierailua opiskelijat tekevät kysymyksiä vierailua varten, joko yksin tai ryhmissä.
 • Tavoitteena on, että yritykseen mennessä mukana on ainakin 10 kysymystä koskien ammattitaitovaatimuksia, ammatteja, työtehtäviä, tuotteita, kielitaitoa, kestävää kehitystä ym..
 • Jos yritys haluaa, kysymykset voi lähettää ennakkoon. Yritykseltä voi myös pyytää ennakkomateriaalia.

Tilastointia varten opettaja ilmoittaa vierailun kohteen ja opiskelijamäärän sekä vierailun aiheen: sanni.kiviniemi@novida.fi

Yritysvierailukortit