Rakentaminen

Rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää, opastaa ja valvoa laadukkaan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut toimii kaupunkilaisten eduksi ja huolehtii yleisen edun huomioonottamisesta, sekä luvanhakijoiden ja naapurien oikeusturvan takaamisesta rakennettaessa.  

Lupa-asioita voi hoitaa ja neuvoa rakentamiseen liittyen kysyä sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta ympäri vuorokauden.