Ympäristönsuojelu

Loimaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii elinympäristölautakunnan lupajaosto. Ympäristönsuojelu käsittelee ja valvoo ympäristölupia, maa-aineslupia ja vastaa ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain, maa-aineslain, vesihuoltolain ja maastoliikennelain valvonnasta.