Asemakaavayhdistelmät

Hyväksytyt asemakaavat (v. 2014 alkaen)

1. Keskustan kortteli 6, osa korttelista 2

2. Matkakeskus

3. TIVA-kaupan asemakaavamuutos

4. Virttaan kylä

 5. Nahinlahti

6. Torin ympäristön asemakaavamuutos

7. Kartanonmäen korttelin 21 sekä puisto- ja katualueen asemakaavamuutos

8. Lamminkadun eteläpään asemakaavamuutos

9. Peltoisten asemakaava

10. Myllykylän teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavamuutos

11. Entisen nahkatehtaan lämpölaitoksen alueen asemakaavamuutos

Lämpölaitos-kaavakartta

Lämpölaitos-kaavaselostus

12. Hulmin teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavamuutos

Hulmi-kaavakartta

Hulmi-selostus