Asemakaavayhdistelmät

Hyväksytyt asemakaavat (1.6.2017 alkaen)

1. Torin ympäristön asemakaavamuutos

2. Kartanonmäen korttelin 21 sekä puisto- ja katualueen asemakaavamuutos

3. Lamminkadun eteläpään asemakaavamuutos

Huom! Korttelia 90 on päivitetty kaavassa ”Niittukulman eritasoliittymän lounaispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

4. Peltoisten asemakaava

5. Myllykylän teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavamuutos

6. Entisen nahkatehtaan lämpölaitoksen alueen asemakaavamuutos

Lämpölaitos-kaavakartta

Lämpölaitos-kaavaselostus

7. Hulmin teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavamuutos

Hulmi-kaavakartta

Hulmi-selostus

8. Niittukulman eritasoliittymän lounaispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Kaavakartta

Kaavaselostus

9. Pärnämäenraitin asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavakartta
Kaavaselotus

10. Niittukulmanraitin koillispuolen asemakaavan muutos

Kaavakartta
Kaavaselostus

11. Yrityspuiston ympäristön asemakaavan muutos

Kaavakartta
Kaavaselostus

12. Katuyhteys Eteläkaaresta Turuntielle

Kaavakartta
kaavaselostus

13. Teollisuusraiteen läntisen osan ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos  

Kaavakartta
Kaavaselostus