Asemakaavayhdistelmät

Hyväksytyt asemakaavat (1.8.2021 alkaen)

1. Katuyhteys Eteläkaaresta Turuntielle

Kaavakartta
kaavaselostus

2. Teollisuusraiteen läntisen osan ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos  

Kaavakartta
Kaavaselostus

3. Hämeentien varren asemakaava

Kaavakartta
Kaavaselotus
Esiselvitys, liikennetarkastelu

4. Korttelin 18 asemakaavan muutos

Kaavakartta
Kaavaselostus

5. Juvanportin asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavakartta
Kaavaselostus

6. Häkkisentien asemakaavan muutos

Kaavakartta
Kaavaselostus