Osallistu ja vaikuta

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on useita mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kotikuntansa asioihin sekä esittää mielipiteensä ja ehdotuksensa kaupungin virkamiehille ja päättäjille. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa.

Kuntalaisten tärkeimmät osallistumiskanavat ovat:

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää järjestämällä esimerkiksi keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja, selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa ja valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin. Kuntalaisten osallisuutta päätöksenteossa voidaan tukea myös tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun, suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa ja tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua.

Suora osallistuminen on saanut 2000–luvulla myös uusia kuntalaisia voimaannuttavia muotoja kuten yhteisösuunnittelu, visiointi, fokusryhmätyöskentely, asiakasraadit ja kuntalaisfoorumeihin osallistuminen.

Osallisuus Loimaalla

Osallisuus on nostettu yhdeksi kaupungin keskeisimmiksi strategian teemoista. Yllä mainittujen kuntalaisten tärkeimpien osallistumiskanavien lisäksi Loimaalla on asukkailleen seuraavat osallistamistavat:

Osallistuva budjetointi

Vuodesta 2021 lähtien on ollut käytössä osallistuva budjetointi, jossa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kaupungin käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on saada asukkaat mukaan ideoimaan, päättämään ja tekemään yhdessä Loimaasta entistäkin parempi asumisen paikka. Tutustu Loimaan osallistuvaan budjetointiin.

Asukastilaisuus osana talousarvion laadintaa

Talousarviolaadinnan yhteydessä pidetään asukastilaisuus, jossa asukkaiden on mahdollista tutustua ja antaa palautetta tulevan vuoden talousarviosta ennen hallituksen ja valtuuston päätöksentekoa. Lisätietoja asukastilaisuudesta Talousarvio ja tilinpäätös -sivulla.

Nuorten osallistumismahdollisuudet

Nuoret pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan monin eri tavoin. Lue lisää Nuoret #nuoriloimaa -sivustolta Osallistu ja vaikuta -osiosta.