Yksityisteiden avustukset

Loimaan kaupunki avustaa yksityisteiden kunnossapitoa vuosittain. Hakemus on tehtävä joka vuodelta erikseen. Kuluvan vuoden avustuksen saamiseksi yksityistien asukkaiden on toimitettava hakemus määräaikaan mennessä.

Elinympäristölautakunta päättää vuosittain yksityistieavustusten myöntämisestä kaupunginvaltuuston myöntämien määrärahojen puitteissa. Lisäksi elinympäristölautakunta päättää yksityisteiden kunnossapitoluokitukset.

Kunnossapitoavustusten hakuaika alkaa keväisin ja päättyy huhtikuun lopussa. Silta- ja perusparannusavustusta myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, jotka ovat saaneet ELY-keskuksesta myönteisen päätöksen yksityisen tien parantamisen valtionavustuksesta. Myös yksityisteille, joille on perustettu tiekunta, mutta jotka eivät ole valtionavustuskelpoisia tai eivät peruskorjauskustannusten vähäisyyden vuoksi voi saada valtion parantamisavustusta, voidaan myöntää perusparannusavustusta.

Perusparannusavustusten hakuaikaa ei ole määritelty. Perusparannushankkeet tulisi kuitenkin toteuttaa avustuksen myöntämisvuonna.

Avustusten hakeminen

Loimaan kaupungin yksityisteiden vuoden 2024 kunnossapitoavustusten hakuaika alkaa 26.2.2024 ja päättyy 30.4.2024 klo 15.00.  Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kunnossapitoavustukset tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisellä hakulomakkeella. Haku on mahdollista tehdä myös paperilomakkeella, joita saa Tekniikka ja ympäristö –toimialan toimistosta (Loimijoentie 74, 32440 Alastaro). Paperiset avustushakemukset tulee toimittaa samaan osoitteeseen.

Tiekunnille on aiemmin lähetetty kirjeet, joissa on ohjeet sähköisen hakemuksen tekemiseen.