Oppilashuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden, sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Koulupsykologit

Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä. Loimaalla koulupsykologin palveluita tarjotaan kaikille peruskouluille ja lukiolle. Koulupsykologi toimii alansa asiantuntijana osana oppilashuoltoryhmää.

Koulupsykologin työn sisältöjä ovat muun muassa:

  • oppimisvalmiustutkimukset
  • keskustelukäynnit
  • vanhempien ohjaus
  • konsultaatiot opettajille

Koulupsykologin työhön kuuluvat lisäksi esikouluikäisten kouluvalmiuden yksilötutkimukset, joihin tullaan erityislastentarhanopettajan ohjaamana. Tutkimusten tarkoitus on selvittää, millaiset edellytykset lapsella on koulun aloittamiseen, ja kartoittaa tuen tarvetta. Aikaistettua koulunaloitusta harkittaessa tutkimuksia ei tarjota kunnan puolesta.

Koulukuraattori

Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa. Kuraattori tukee myös huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään.

Työmenetelmiä:

  • keskustelut ja tapaamiset oppilaiden, opettajien ja huoltajien kanssa
  • läsnä oleminen kouluilla
  • kotikäynnit
  • yhteydenpito muihin viranomaisiin

Koulukuraattori on kaikkien koulujen yhteinen.

Koulupsykologien yhteystiedot

Annariina Sällinen
(to-pe)
Puh. 050 465 0071
Koulut: Puistokatu, Keskuskoulu, Kauhanoja, Asemanseudun koulu

Maria Eklund
Puh. 050 368 7703
Koulut: Hirvikosken yhtenäiskoulu, Niinijoen koulu, Metsämaan koulu, Alastaron Kirkonkylän koulu

Jarna Varho
Puh. 050 331 5646
Koulut: Novida

Koulukuraattorien yhteystiedot

Marja-Liisa Laitila
Puh. 050 597 2201
Koulut: Asemanseudun koulu, Kauhanojan koulu, Keskuskoulu, Kirkonkylän koulu, Metsämaan koulu, Niinijoen koulu

Päivi Isotuovola
Puh. 050 331 4787
Koulut: Puistokadun koulu, Hirvikosken yhtenäiskoulu, Novida (lukio)

Pirkko-Liisa Marttila
Puh. 050 328 3314
Koulut: Novida