Kauhanojan päiväkoti

Kauhanojan päiväkoti tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta 2–6-vuotiaille. Kauhanojan päiväkodissa oppii leikkien elämää 21 lasta.

Lapset toimivat pienryhmissä, jotta aikuinen pystyy huomioimaan paremmin lasten tarpeet ja seuraamaan yksilöllistä kehittymistä. Päiväkodissa työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

Kauhanojan päiväkoti toimii samassa kiinteistössä Kauhanojan alakoulun kanssa. Kiinteistöä ympäröivät pitkät pellot ja puhdas luonto. Taikametsään tehtävät retket innostavat lapsia liikkumaan luonnossa, tutkimaan ympäristöä, rakentamaan majoja sekä leikkimään roolileikkejä.

Kauhanojan päiväkodin esikoulu antaa lapselle aikaa ja tilaa olla leikkivä lapsi valmistautuessaan koulutien alkuun. Esikoulussa lapsi opettelee oppimaan. Esikoululaisesta ekaluokkalaiseksi siirtyminen tuntuu lapsesta positiiviselta ja turvalliselta muutokselta, kun oppimisympäristö on ennestään tuttu.

Jumppasali on päiväkodin ja alakoulun yhteisessä käytössä. Tilat, välineet ja ohjaus tukevat motoristen taitojen kehittymistä monipuolisesti. Liikkumisen riemu syntyy muun muassa yhteisistä leikeistä, radoista sekä pallottelusta.

Pihan pulkkamäki sekä päiväkodin pääoven vierestä kulkeva hiihtolatu tuovat liikkumisen iloa talvisiin ulkohetkiin. Turvallisella rajatulla päiväkodin pihalla syntyy huisin hauskoja leikkejä.

Toimintaa ohjaavat valtakunnalliset ja paikalliset suunnitelmat: varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma. Päiväkodissa opitaan leikinomaisesti taitoja, joita tarvitaan koko elämän ajan. Kirjaimia, numeroita, urheilulajeja, vuoron odottelua, ruokailemista, kädentaitoja… Muun muassa luistelun alkeita opetellaan pihan kaukalossa.