Osallistu ja vaikuta

  • Osallisuus ja vaikuttaminen on osa oppimista.
  • Osallisuus on nuoret huomioonottava asenne, joka voi muuttua käytännöksi monin erilaisin tavoin.
  • Nuoret ovat vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja osallistuvat toiminnan ideoimiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Nuoret voivat myös arvioida omaa toimintaansa.
  • Nuorta kuullaan ja hänen vaikutusmahdollisuuksiaan tuetaan ja hän on omalta osaltaan mukana luomassa uusia toimintatapoja.

Vuorovaikutteinen keskustelupäivä 23.1.2020 Hirvikosken seurakuntatalolla

Loimaan nuorisopalvelut järjestivät vuorovaikutteisen kuulemistilaisuuden Hirvikosken alueella 23.1.2020. Mukana oli nuoria, päättäjiä, virkamiehiä ja seurakunnan edustajia. Päivän aikana nuoret saivat pohtia ennalta valittujen teemojen puitteissa, mitä mieltä he ovat asioista. Nuoret saivat nostaa myös omia teemoja keskusteluun.

Aamupäivän nuoret pohtivat viittä eri teemaa: nuorten vaikuttamismahdollisuudet Loimaalla, nuorten vapaa-ajanviettomahdollisuudet Loimaalla, nuorten liikuntamahdollisuudet Loimaalla, nuorten asukkaiden palvelut Loimaalla ja nuorisotilojen toiminta Loimaalla.

Vapaa-ajanviettomahdollisuudet

Nuoret kokivat olevansa melko tyytyväisiä eri vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin Loimaalla. Nuorten mielestä Loimaalla on monia tapahtumia, monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, sekä pieneksi kaupungiksi monta nuorisotilaa. Toisaalta nuoret haluaisivat lisää vapaamuotoisia oleskelupaikkoja ja nuorisotilojen lisäävän aukioloaikojaan. Nuoret kaipaavat myös parempaa joukkoliikennettä ja tapahtumia alueelle. Kesäisin nuorten kaipaavat ulkouintimahdollisuuksia ja puistoalueita oleskeluun ja kokevat yleisesti vapaa-aikaviettopaikkojen yleisilmeen huonoksi.

Nuorisotilojen toiminta

Nuoret arvioivat nuorisotilojen toimintaa aika tyytymättömän ja aika tyytyväisen välille. Hyvinä puolina mainittiin mukava henkilökunta ja hyvät pelit, sekä se, että Hirvikoskella ylipäätään on nuorisotila. Kehitettävääkin löytyi. Nuoret kokivat Hirvikosken nuorisotilan vanhanaikaiseksi ja synkäksi. Erityisesti ulkoalueen/sisääntuloon sekä saniteettitiloihin kaivattiin pikaista parannusta. Nuoret toivoivat lisää toiminnallisuutta sekä tapahtumia. Mainostamiseen tulisi myös panostaa.

Liikuntamahdollisuudet

Nuoret arvioivat Loimaan liikuntamahdollisuudet melko hyviksi. Nuoret kokivat, että heille on tarjolla monta kuntosalia ja urheilukenttiä on kunnostettu. Toisaalta he kokivat, että liikuntahallit ovat epäsiistejä ja tekonurmea lukuun ottamatta kaupungin urheilukentän tilan huonoksi.

Vaikuttamismahdollisuudet

Nuoret olivat aika tyytymättömiä vaikuttamismahdollisuuksiin Loimaalla. He kokivat, että aktiivinen nuorisovaltuusto kyllä toimii nuorten vaikuttamismahdollisuutena, mutta muuten juuri eri vaikuttamismahdollisuuksia ei ole tai niistä ei ole tiedotettu tarpeeksi. Nuorten mielestä tiedottamista tulisi kehittää sekä mahdollistaa kaikkien nuorten mielipiteiden kuuleminen. Nuoret toivoivat keskustelutilaisuuksia koko Loimaan alueen nuorille yhdessä päättäjien kanssa.

Palvelut nuorille

Nuoret arvioivat Loimaan palveluita nuorille asukkaille aika tyytymättömän ja melko tyytyväisen välille. He kokivat, että perustarpeet ovat kunnossa kaupungissa, kuten kouluyhteydet, hammaslääkäripalvelut ja liikuntapalvelut. Nuoret toivoivat parannusta psykologin ja kuraattorin saatavuuteen, julkisiin liikenneyhteyksiin, sekä tiedotukseen. Kehittämiskohdiksi nuoret nostivat vapaa-ajanviettopaikkojen luomisen (frisbeegolfrata ja koripallokentät Hirvikoskelle), sekä olemassa olevien palveluiden tarjoamisen nuorille höntsäliikuntaan sekä liikuntapaikkojen kunnostamisen.

Nuoret muodostivat näiden keskustelujen pohjalta kysymyksiä ja aloitteita päättäjille. Näistä löydät lisää tietoa oheisesta etenemissuunnitelmasta.

Päivän aikana myös päättäjät ja muut alueen toimijat arvioivat samoja palveluita kuin nuoretkin. Yleisesti päättäjät kokivat nuorille suunnatut palvelut paremmaksi kuin nuoret itse. Suurin ero oli nuorten vaikuttamismahdollisuuksissa. Päättäjät antoivat arvosanaksi 3,5 (asteikolla 1-4, eli aika tyytyväinen/tyytyväinen), kun taas nuorten arvosana oli 2 (aika tyytymätön).


Lisää tietoa hankkeesta ja keskustelupäivästä menetelmänä löydät nuorisotutkimusseuran sivuilta (https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/avoimen-nuorisotyon-arviointivalineen-kayttoonotto)